Influence of Product Placement Strategy used in TV Series on Nigerians

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Ogunmola, Olaoluwapemi Ajoke
dc.date.accessioned 2021-06-09T12:59:00Z
dc.date.available 2021-06-09T12:59:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Ogunmola, Olaoluwapemi Ajoke. (2017). Influence of Product Placement Strategy used in TV Series on Nigerians. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4941
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Technological advancement has provided more media options for audience to choose from, leading advertisers to seek new strategies to reach their target audience. Product placement strategy is considered one of those strategies as it is a kind of advertiseme nt interwoven with media content in order to reach its audience. The aim of this study is to explore the influence of product placement strategy in TV series on Nigerians. The study makes use of a mixture of cultivation theory and uses and gratification theory. The purpose for embarking on this study is to find out how effective product placement is on Nigerians. The study makes use of quantitative methodology. 280 Nigerians living in the city of Abuja, Maitama metropolis in the summer period of 2016 participated in answering the in-house questionnaire. The first section of the questionnaire contained demographical questions while the second section contained information relating to respondent’s knowledge about product placement. The final section explored the perception and attitudes of the respondents towards product placement strategy in Nigerian TV series. Findings show that respondents are influenced by product placement and their attitudes change based on the featured products in Nigerian TV series. Also, it was revealed that people don’t mind watching TV series with product placement as it enhances the overall view of the program by making it appear more realistic. Further research can be done in the area of product placement as regarding culture. Also, a content analysis of specific TV series or programs against particular products can be done. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışmanın amacı Nijerya Televizyon serilerindeki ürün yerleştirme stratejisinin çocuklar üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışma Ekimleme ve Kullanımlar ve Doyumlar Kuramlarına dayanır. Araştırmanın bu çalışmaya girişmekteki amacı ürün yerleştirmenin çocuklar üzerinde ne kadar etkili olduğunu bulmaktır. Çalışmada nicel yöntem kullanılmıştır. Maitama metropolisinde Abuja kentinde yaşayan 280 Nijeryalı 2016 baharında bu çalışma için hazırla nmış anketi yanıtlayarak çalışmaya katılmışlardır. Anketin birinci bölümü katılımcılarla ilgili demografik sorular içermektedir. İkinci bölüm katılımcıların ürün yerleştirme ile ilgili bilgiler le ilgiliyken üçüncü ve son bölüm katılımcıların Nijerya televizyonlarındaki ürün yerleştirme ile ilgili algı ve tutumlarını araştırmaktadır. Bulgular çocukların ürün yerleştirmeden etkilendiklerini ve Nijerya televizyo n dizilerinde bu ürünlerin göstreilmesinin onlarda tutum değişimine yol açtığını göstermektedir. Aynı zamanda katılımcılar içinde ürün yerleştirme bulunan programları izlemeyi sorun etmedikleri, dahası bunun programın daha gerçekçi yaptığı görüşündedirler. İleride ürün yerleştirme alanında yapılacak çalışmalar kültürle ilişkilendirilebilir. Ürün yerleştirmenin etiği incelenebilir. Ayrıca belirli televizyon dizilerinde veya programlarında belirli ürünlerin ürün yerleştirme stratejisiyle ilgili bir içerik analizi yaplılabilir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject TV Advertising--Nigeria en_US
dc.subject Advertisement en_US
dc.subject Product placement en_US
dc.subject Influence of advertisements en_US
dc.subject Nigerian children en_US
dc.subject Television en_US
dc.title Influence of Product Placement Strategy used in TV Series on Nigerians en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record