Preferences and Placement on Living Room & Dining Room Furniture: A Case Study at Saklı Kent & Alasya Park Mass House Famagusta, Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güney, Kamil
dc.contributor.author Uludağ, Ceyhun
dc.date.accessioned 2021-06-14T05:58:18Z
dc.date.available 2021-06-14T05:58:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017
dc.identifier.citation Uludağ, Ceyhun. (2017). Preferences and Placement on Living Room & Dining Room Furniture: A Case Study at Saklı Kent & Alasya Park Mass House Famagusta, Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/4960
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2017. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Kamil Güney. en_US
dc.description.abstract Since the existence of humanity, the act of sheltering has been going on until today. Sheltering in the past was to protect oneself from the effects of nature, to shelter in a closed place. Throughout history, living activities have taken place besides sheltering. These are eating, sleeping, resting and working. While these activities were performed in separate rooms, it can be seen that they can be done together today. All areas where these activities take place can be called the living space. Today, the living space in mass housing is the living room, the kitchen and the dining room. Life is maintained in these spaces with the globalizing world and the pace of life because users spend most of their time in these places and they can socialize. It is the furniture inside that transforms these spaces into a liveable environment. For centuries, pieces of furniture have been the objects that meet the needs of people who have come up with day-to-day development. When the furniture is combined with the space, it forms the living space. Every space has different needs and expectations. Furniture can give identity towards the needs of the space. Each furniture has different tasks and different placements. Accordingly, the furniture has a relationship with the space and user. Not every furniture may be suitable for the space and user. In order to use identify the furniture preferences and placement by different actors correctly, it is effective to make a good description of the user and the space, evaluate many data, and conduct a pre-purchase research. The thesis consists of two steps; reasons of furniture preferences and reasons of furniture placement. Both steps include furniture preferences and placement made by the support of different actors. Reasons of furniture preferences are furniture preferences by users in mass housing and by users of houses designed by interior architects. Furniture placements are furniture placement by user in mass housing, by users of mass houses designed by interior architects and furniture placement proposed by contractor firm. In the result of the study, similarities or differences were determined on the preference and placement of furniture by user, interior architect, and contractor firm in Alasya Park and Saklı Kent mass housing of Famagusta. en_US
dc.description.abstract ÖZ: İnsanoğlunun varoluşundan itibaren barınma eylemi günümüze kadar devam etmektedir. Eskilerde barınmak; doğanın etkilerinden kendini korumak, üstü kapalı bir yerde sığınmak demekti. Tarih boyunca barınmanın yanında yaşama faliyetleri yerini almıştır. Bunlar; yemek yeme, uyuma, dinlenme, çalışma, oyun oynama gibi faliyetlerdir. Bu faliyetler ayrı ayrı mekanlarda yapılmaktayken, günümüzde bir arada yapılabildiğini de görebilmekteyiz. Bu faliyetlerin gerçekleştiği alanların tümüne yaşam alanı denilebilmektedir. Günümüzde toplu konutlarda yaşam alanı; oturma odası, mutfak ve yemek odası olarak kabul edilebilmektedir. Globalleşen dünya ile yaşamın hız kazanması, ev içerisindeki yaşamı buralara taşımıştır. Çünkü evde en çok bu mekanlarda zaman geçirilmekte, ev halkı ile sosyalleşilebilmektedir. Bu mekanları yaşanabilir hale dönüştüren içindeki mobilyalarıdır. Yüzyıllardır mobilya, insanların ihtiyaçlarını karşılayan, günümüze gelişerek gelmiş objelerdir. Mobilya mekan ile birleştiğinde yaşam alanını oluşturmaktadır. Her mekanın farklı ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır. Mobilya mekanın ihtiyaçları dogrultusunda mekana kimlik kazandırabilmektedir. Her mobilyanın farklı görevi ve farklı yerleşimi vardır. Buna bağlı olarak mobilyaların mekan ve insan ile birebir ilişkisi mevcuttur. Her mobilya mekana ve kullanıcısına uygun olmayabilir. Satın alınacak olan mobilyayı doğru tespit etmek ve doğru konuma yerleştirmek için, kullanıcı ve mekan tanımının iyi yapılması, birçok verinin değerlendirilmesi ve mobilya satın alımı öncesi araştırma yapılması etkili olmaktadır. Tez kapsamında çalışma mobilya seçim nedenleri ve mobilya yerleşim nedenleri olmak üzere iki adımda ele alınmıştır. Her iki adım da, farklı aktörler tarafından yapılan mobilya seçimlerini ve yerleşimlerini kapsamaktadır. Mobilya seçimi, toplu konutlarda mobilya seçimini yapan ev sahipleri ve iç mimarlar tarafından tasarlanan evlerin ev sahiplerini içermektedir. Mobilya yerleşiminde ise; toplu konutlarda mobilya yerleşimi ev sahipleri tarafından yapılan evler, mobilya yerleşimi iç mimarlar tarafından yapılan evler ve müteahhit firmanın yerleşim önerisi ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda Mağusada’ki Alasya Park ve Saklı Kent toplu konutları incelenmiştir. Bu konutlarda; kullanıcı ve iç mimar tarafından yapılan mobilya seçimleri ele alınmıştır. Ayrıca kullanıcı, iç mimar ve müteahhit firma tarafından yapılan mobilya yerleşimlerindeki benzeşmeler veya farklılaşmalar saptanmıştır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Domestic Architecture en_US
dc.subject Space organization, Living room and Dining room--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject Mass housing en_US
dc.subject furniture placement en_US
dc.subject furniture preference en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.subject Northern Cyprus en_US
dc.title Preferences and Placement on Living Room & Dining Room Furniture: A Case Study at Saklı Kent & Alasya Park Mass House Famagusta, Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record