Optimal Allocation of Reactive Power Compensators in Transmission Networks Considering Wind Energy Uncertainty

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sirjani, Reza
dc.contributor.author Khan, Numan
dc.date.accessioned 2021-08-16T10:37:24Z
dc.date.available 2021-08-16T10:37:24Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Khan, Numan. (2020). Optimal Allocation of Reactive Power Compensators in Transmission Networks Considering Wind Energy Uncertainty. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5016
dc.description Master of Science in Electrical and Electronic Engineering. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical and Electronic Engineering, 2020. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Reza Sirjani. en_US
dc.description.abstract This thesis addresses the problem of finding the optimal configuration (location and size) of static var compensator (SVC) considering the intermittent nature of wind power in the transmission system. A probabilistic load flow (PLF) integrated with a five-point estimation method is used to model the wind power uncertainties by discretizing wind power distribution into five discrete points. Consolidating PLF with multi-objective non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II), location and size of SVC can be optimally allocated considering the impacts of wind power uncertainties. This method aims to minimize system operating cost, power loss reduction and voltage profile enhancement. The viability of the applied method is validated on the IEEE 30 bus system. Simulation outcomes demonstrate the viability of the applied method in minimizing different objective functions under the vague nature of wind power. The total voltage profile is improved by 33.2%, while the total power loss of the mentioned power system is reduced by almost 40% after installation of SVCs and wind turbine. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu tez, iletim sisteminde rüzgar enerjisinin aralıklı doğası göz önünde bulundurularak Statik Var Kompansatör (SVC) en uygun yapılandırmasını (konum, boyut ve sayı) bulma sorununu ele almaktadır. Olasılıksal yük akışı (PLF) tabanlı beş nokta tahmin yöntemi beş ayrı nokta içine rüzgar gücü dağılımı ayrıştırarak rüzgar gücü belirsizlikleri modellemek için kullanılır. PLF'nin çok nesnel olmayan hakim olmayan genetik algoritma (NSGA-II) ile birleştirilmesi, SVC'nin konumu ve boyutlandırılması, rüzgar enerjisi belirsizliklerinin etkileri göz önünde bulundurularak en iyi şekilde tahsis edilebilir. Bu yöntem, sistem işletme maliyetini, güç kaybını azaltmayı ve voltaj profili iyileştirmeyi en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Uygulanan yöntemin uygulanabilirliğini göstermek için IEEE 30 veri yolunda doğrulanır. Simülasyon sonuçları, rüzgar enerjisinin belirsiz doğası altında farklı nesnel fonksiyonlarıen en aza indirmede uygulanan yöntemin etkinliğini kanıtlamaktadır. Bahsedilen güç sisteminin toplam voltaj sapması% 33.2 oranında artarken, güç sisteminin toplam güç kaybı, SVC'lerin ve rüzgar türbininin takılmasından sonra neredeyse% 40 oranında azalır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Electrical and Electronic Engineering en_US
dc.subject Electric power systems--Wind Energy en_US
dc.subject Static Var Compensator en_US
dc.subject Wind Power Uncertainty en_US
dc.subject 5-Points Estimation Method en_US
dc.subject NSGA-II en_US
dc.title Optimal Allocation of Reactive Power Compensators in Transmission Networks Considering Wind Energy Uncertainty en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Electrical and Electronic Engineering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record