Homesickness among International Students in Famagusta, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maloney, İlkay Yorgancı
dc.contributor.author Oghenerhoro, Akpotor Abigail
dc.date.accessioned 2021-08-24T10:31:21Z
dc.date.available 2021-08-24T10:31:21Z
dc.date.issued 2020-01
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Oghenerhoro, Akpotor Abigail. (2020). Homesickness among International Students in Famagusta, North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5034
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Yorgancı Maloney. en_US
dc.description.abstract The study’s aim was to examine the issue of homesickness among international students studying in North Cyprus and to educate the entire world especially incoming or new international students on homesickness. These 4 objectives were set to achieve this aims: 1.To establish whether the international students studying in North Cyprus were homesick or not. 2.To determine the reasons for international students’ homesickness. 3.To examine the impacts of homesickness on international students; health, academic performance, behavior and character. 4. To understand how international students deal or cope with homesickness. In order to collect data a qualitative approach to research was adopted, through semi structured interviews; 29 African students who suffered from homesickness were interviewed. The data analysed shows that these international students missed several aspects of their homes like: family, friends, food and many more. Language barrier was identified as one of the main causes of homesickness, it also deprieved international students the opportunity of becoming friends with their fellow students and locals in the community. In some cases language barrier caused problems due to misunderstandings and lack of communication. Keywords: Homesickness, international students, African students, North Cyprus. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs'ta okuyan uluslararası öğrenciler arasında ev hastalığı konusunu incelemek ve tüm dünyayı özellikle gelen veya yeni uluslararası öğrencileri ev hastalığı konusunda eğitmekti. Bu 4 hedef bu hedeflere ulaşmak için belirlenmiştir: 1.Kıbrıs'ta eğitim gören uluslararası öğrencilerin evde hasta olup olmadıklarını belirlemek. 2.Uluslararası öğrencilerin ev hastalıklarının nedenlerini belirlemek. 3.Evde hastalığın uluslararası öğrenciler üzerindeki etkilerini incelemek; sağlık, akademik performans, davranış ve karakter. 4. Uluslararası öğrencilerin ev hastalıklarıyla nasıl başa çıktıklarını veya başa çıkmalarını anlamak. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla araştırmaya nitel bir yaklaşım benimsenmiştir; Evde hastalıktan muzdarip 29 Afrikalı öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Analiz edilen veriler, bu uluslararası öğrencilerin evlerinin aile, arkadaşlar, yiyecekler ve daha pek çok yönünü kaçırdığını göstermektedir. Dil engeli, ev hastalıklarının ana nedenlerinden biri olarak tanımlandı, aynı zamanda uluslararası öğrencilere, toplumdaki diğer öğrenciler ve yerlilerle arkadaş olma fırsatını da mahrum etti. Bazı durumlarda dil engeli yanlış anlaşılmalar ve iletişim eksikliği nedeniyle sorunlara neden oldu. Anahtar Kelimeler: Ev hastalığı, uluslararası öğrenciler, Afrikalı öğrenciler, Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Students--Homesickness--Famagusta (Cyprus, North) en_US
dc.subject University Students--International Students--Mental Health en_US
dc.subject Homesickness en_US
dc.subject international students en_US
dc.subject African students en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title Homesickness among International Students in Famagusta, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record