Mosaics as a Decorative Contribution to Historical and Contemporary Interiors

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nanitchkova Öztürk, Maya Zdravkova
dc.contributor.author Ahrari, Fatemehsadat
dc.date.accessioned 2021-08-26T10:16:00Z
dc.date.available 2021-08-26T10:16:00Z
dc.date.issued 2019-09
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Ahrari, Fatemehsadat. (2019). Mosaics as a Decorative Contribution to Historical and Contemporary Interiors. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5055
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Maya Zdravkova Nanitchkova Öztürk. en_US
dc.description.abstract The sense of ‘place’ is very important in human existence. Among many factors that influence the sense of place, is the character of the surfaces which define a place. Throughout history decorative practices that enhance the sense of place have been used highlighting the floor, walls and ceiling of spaces through the crafts of murals, carving, fabrics, mosaics, etc. This study aims to research ‘mosaics’ as decorative practice, focusing on selected examples in historical and contemporary applications, so as to point to the potential contribution of mosaics to the artistic and experiential values of space/place with emphasis on interiors. It will study mosaics as decorative craft form in terms of materials, techniques, pictorial contents as well as location and effects in space. Oriented towards interior designers and artists as well as architects, this research intends to bring forth various potentials of mosaics as unique place-specific art and craft technique, along with the singular effects and contribution to the values of interior space. Keywords: Mosaic, Interior Architecture, Decoration, Sense of place, Space perception. en_US
dc.description.abstract ÖZ: “Mekan” duygusu, insan hayatında büyük bir önem taşımaktadır. Mekan duygusunu etkileyen faktörler arasında, mekanı tanımlayan yüzey karakterleri yer alır. Tarih boyunca, duvar resimleri, oymalar, kumaşlar, ve mozaikler gibi mekan duygusunu artıran dekoratif uygulamalar, zemin, duvar ve mekanın tavan bölümünü vurgulamak için kullanılmıştır. Bu çalışma, “mozaikleri” dekoratif uygulama olarak araştırmayı, tarihsel ve çağdaş uygulamalarda seçilen örneklere odaklanmayı, mozaikleri, iç mekanlara vurgu yaparak mekanın sanatsal ve deneysel değerlerine potansiyel katkısını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, “mozaik” dekoratif el sanatı olarak, malzeme, teknik ve teknoloji açısından ve ayrıca mekandaki konum ve etkisi açısından incelenecektir. İç mimarlara sanatçılara, ve mımarlera yönelik bu tür araştırmalar, tekil efektlerin ve iç mekanın değerlerine katkının yanı sıra, öz mekana özgü sanat ve zanaat tekniği olarak mozaiklerin çeşitli potansiyellerini ortaya koyma niyetindedir. Anahtar Kelimeler: Mozaik, İç Mimari, Dekorasyon, Mekan duygusu, Mekan algısı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Mosaics--Architectural decoration en_US
dc.subject Mosaic en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Decoration en_US
dc.subject Sense of place en_US
dc.subject Space perception en_US
dc.title Mosaics as a Decorative Contribution to Historical and Contemporary Interiors en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record