Türkiye’de Yeni Medya ve Dijital Aktivizm: #SendeAnlat Örneği

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arslan, Yetin
dc.contributor.author Dinç, Metehan
dc.date.accessioned 2021-08-27T06:17:28Z
dc.date.available 2021-08-27T06:17:28Z
dc.date.issued 2019-11
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Dinç, Metehan. (2019). Türkiye’de Yeni Medya ve Dijital Aktivizm: #SendeAnlat Örneği. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5062
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2018. Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Yetin Arslan. en_US
dc.description.abstract With the new media, new concepts have entered to our lives and some concepts have been altered. One of these new concepts is digital activism. In this study, #sendeanlat movement which is one of the most important examples of digital activism in Turkey have been examined. Using this Twitter hashtag as a case study, the representation of women abuse and sexual harassment cases in Turkey in the social media have been studied. #Sendeanlat movement had been launched on Twitter just after the murder of Özgecan Aslan and reached to 1 million interactions in 4 days. It became one of the fastest spreading examples of digital activism in Turkey. The time period that the #sendeanlat hashtag has used the most was chosen as a period of study. The data was engraved with the MAXQDA program, which was introduced to research area with the new media and interpreted by the content analysis method. This digital movement enabled women to share their abuse and harassment experiences by using #sendeanlat hashtag. This study examines the tweets labeled as #sendeanlat and by using coding system it shows the featured themes, solution suggestions, harassment patterns and the places where harassments occurs the most. Keywords: #SendeAnlat, Özgecan Aslan, Twitter, Digital Activism, Sexual Harassment, Maxqda, social media en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yeni medya ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar girmiş, bazı kavramlar ise yeni anlamlar kazanmıştır. Bunlardan bir tanesi dijital aktivizmdir. Bu çalışmada, Türkiye’deki önemli dijital aktivizm örneklerinden biri olan #sendeanlat hareketi incelenmiş ve bu hareketin twitter etiketi bir vaka örneği olarak kullanılarak, çalışmada Türkiye’deki kadın istismarı ve cinsel taciz vakalarının sosyal medya da nasıl temsil edildiği gösterilmiştir. #Sendeanlat hareketi Twitter üzerinde Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından başlatılmış ve 4 günde 1 milyon paylaşıma ulaşmıştır. Twitter üzerinde başlatılan aktivizm Türkiye’de en hızlı yayılan dijital aktivizm örneklerinden olmuştur. Çalışmada #sendeanlat etiketinin en popüler olduğu saat ele alınarak, veriler yine yeni medyanın hayatımıza kazandırdığı MAXQDA programı ile kazınmış ve içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. #Sendeanlat etiketiyle kadınların başlarına gelen taciz olaylarını paylaştıkları dijital hareket incelenerek önce çıkan temalar, tacize karşı çözüm önerileri, en çok tacize maruz kalınan mekânlar ve taciz şekilleri kod yöntemi kullanılarak gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: #SendeAnlat, Özgecan Aslan, Twitter, Dijital Aktivizm, Cinsel Taciz, Maxqda en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Sosyal Medya--Dijital Aktivizm--Kadın--Taciz en_US
dc.subject #SendeAnlat en_US
dc.subject Özgecan Aslan en_US
dc.subject Twitter en_US
dc.subject Dijital Aktivizm en_US
dc.subject Cinsel Taciz en_US
dc.subject Maxqda en_US
dc.subject Yeni Medya en_US
dc.subject Kadın Cinayetleri en_US
dc.subject Basın en_US
dc.subject Medya en_US
dc.subject Kadın Hakları en_US
dc.subject Digital Activism en_US
dc.subject Sexual Harassment en_US
dc.subject social media en_US
dc.title Türkiye’de Yeni Medya ve Dijital Aktivizm: #SendeAnlat Örneği en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record