Mülteci, Göçmen ve Sığınmacıların Medyadaki Temsili: Kuzey Kıbrıs Haber Medyası Üzerine Bir İçerik Analizi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aliefendioğlu, Hanife
dc.contributor.author Hasanov, Vusal
dc.date.accessioned 2021-09-01T06:34:34Z
dc.date.available 2021-09-01T06:34:34Z
dc.date.issued 2019-01
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Hasanov, Vusal. (2019). Mülteci, Göçmen ve Sığınmacıların Medyadaki Temsili: Kuzey Kıbrıs Haber Medyası Üzerine Bir İçerik Analizi. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5084
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2019. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu. en_US
dc.description.abstract The migration began in 2011 due to the civil war in Syria. In this study, it focuses on the representation of Syrian refugees who are represented as “other” in the TRNC print media.The news media reproduces the social reality through ideology, representation and discourse. The aim of this study was to analyse the forms of representation and the hegemonic discourse in the news texts about Syrian refugees.The news articles in Kıbrıs Postası, Yeni Düzen, Gündem Kıbrıs, Havadis and Kıbrıs newspapers of 31 October 2017 - 31 October 2018 were analyzed. In the reports against the Syrian refugees, it was concluded that racist and discriminatory discoursesare used and there were tendencies to blame the refugees. The findings of the research revealed that the selected 143 news were represented by exclusionist and problematic discourses in representing Syrian refugees. In the news, racist, discriminatory and hate speech were used against Syrian refugees. Besides, it is seen that migrants and refugees are shown as threat for the society. Keywords: Representation, Discourse, Syrian Refugees, TRNC Media en_US
dc.description.abstract ÖZ: 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle farklı ülkelere kitlesel göç başlamıştır. Bu çalışma “öteki” olarak inşa edilen Suriyeli mültecilerin KKTC yazılı basındaki temsiline odaklanmaktadır. Haber medyası, toplumsal gerçeği ideolojik olarak, temsil ve söylem aracılığıyla yeniden üretmektedir. Çalışmada global bir problem olan Suriyeli mültecilere ilişkin haber metinlerindeki temsil şekilleri ve hegemonik söylem türlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede örnek olarak seçilen Kıbrıs Postası, Yeni Düzen, Gündem Kıbrıs, Havadis ve Kıbrıs gazetelerindeki 31 Ekim 2017 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasındaki haberler içerik analizi ve söylem çözümlemesi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, incelemeye alınan 143 haberde Suriyeli sığınmacılara dair dışlayıcı ve sorunlu söylemlerle temsil edildikleri ortaya çıkmıştır. Haberlerde Suriyeli sığınmacılara karşı ırkçı, ayrımcı ve nefret içerikli söylemlerin kullanıldığına rastlanmıştır. Bunun yanı sıra göçmen ve mültecilerin toplum güvenliği için bir tehdit unsuru ve suçlu olarak gösterildikleri görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Temsil, Söylem, Suriyeli Mülteciler, KKTC Medyası en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Mülteciler--Göçmenler--Sığınmacılar--Haber Medyası--Kıbrıs (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983-) en_US
dc.subject Temsil en_US
dc.subject Söylem en_US
dc.subject Suriyeli Mülteciler en_US
dc.subject KKTC Medyası en_US
dc.subject Representation en_US
dc.subject Discourse en_US
dc.subject Syrian Refugees en_US
dc.subject TRNC Media en_US
dc.title Mülteci, Göçmen ve Sığınmacıların Medyadaki Temsili: Kuzey Kıbrıs Haber Medyası Üzerine Bir İçerik Analizi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record