Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm Pazarlaması: Türkiye Medikal Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaman, Rüçhan
dc.contributor.author Çetin, Tezel
dc.date.accessioned 2021-09-01T11:27:21Z
dc.date.available 2021-09-01T11:27:21Z
dc.date.issued 2019-09
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Çetin, Tezel. (2019). Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm Pazarlaması: Türkiye Medikal Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5090
dc.description Turizm İşletmeciliği Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2019. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Rüçhan Kayaman. en_US
dc.description.abstract The medical tourism sector, which has shown great development in recent years, is one of the destinations that make great contributions to the national economy. In this sense, Turkey's geographical position has, in the area of medical tourism due to historical and natural resources it stands out as a center of attraction. Therefore, the purpose of this study; The scope of medical tourism, health tourism marketing and Turkey are examining the current state of medical tourism, medical tourism business. Quantitative research technique and SWOT analysis scale were used in the study. the association operates as a unifying force in the field of medical tourism in Turkey, a member company executives conducted by the research was carried out with 108 participants. He finds the activities, marketing studies, government policies and supports of the enterprises in the field of medical tourism sufficient. Terrorist incidents in Turkey and across the country their work in the medical tourism field competing countries has left a negative impact on medical tourism activities. Turkey's cultural, have historical and tourist destination, Turkey's medical worldwide in the field of tourism will begin to form a brand value of the short flight distance from Keywords: Medical Tourism, Health Tourism, Health Tourism Marketing, Medical Tourism Marketing, Turkey Medical Tourism Industry en_US
dc.description.abstract ÖZ: Dünya genelinde son yıllarda büyük bir gelişme gösteren medikal turizm sektörü, ülke ekonomilerine büyük katkılar sağlayan destinasyonlar olarak öne çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye, sahip olduğu coğrafi konumu, tarihi ve doğal kaynakları nedeniyle medikal turizm alanında cazibe merkezi olarak göze çarpmaktadır.Dolayısıyla bu çalışmanın amacını; sağlık turizmi kapsamında medikal turizm pazarlaması ve Türkiye medikal turizminde medikal turizm işletmelerinin mevcut durumlarının incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında nicel araştırma tekniğinden ve SWOT analizi ölçeğinden yararlanılmıştır. Türkiye'de medikal turizm alanında birleştirici güç olarak faaliyet gösteren derneklerin üye şirket yöneticileri ile gerçekleştirilen araştırma 108 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Medikal turizm alanında işletmelerinin gösterdiği faaliyetleri, pazarlama çalışmalarını, devlet politikalarını ve desteklerini yeterli bulmaktadır. Türkiye’deki terör olaylarının ve medikal turizm alanındaki rakip ülkelerin yaptıkları çalışmaların ülke genelinde medikal turizm faaliyetlerine olumsuz etkiler bıraktığı görülmektedir. Türkiye'nin kültürel, tarihi ve turistik bir destinasyon sahip olması, Türkiye’nin medikal turizm alanında dünya genelinde bir marka değerinin oluşmaya başlaması, Türkiye'ye olan kısa uçuş mesafeleri ve devlet politikalarınında medikal turizm anlamında olumlu bir durum seyretmesi avantaj sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Sağlık Turizmi, Sağlık Turizm Pazarlaması, Medikal Turizm Pazarlaması, Türkiye Medikal Turizm Sektörü en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Turizm en_US
dc.subject Turizm--Sağlık Turizmi--Türkiye en_US
dc.subject Medikal Turizm en_US
dc.subject Sağlık Turizmi en_US
dc.subject Sağlık Turizm Pazarlaması en_US
dc.subject Medikal Turizm Pazarlaması en_US
dc.subject Türkiye Medikal Turizm Sektörü en_US
dc.subject Medical Tourism en_US
dc.subject Health Tourism en_US
dc.subject Health Tourism Marketing en_US
dc.subject Medical Tourism Marketing en_US
dc.subject Turkey Medical Tourism Industry en_US
dc.title Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm Pazarlaması: Türkiye Medikal Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record