Yaşlı Bireylerin Temel Bakım Gereksinimlerinin Henderson Hemşirelik Bakım Modeline Göre Belirlenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Görgülü, Refia Selma
dc.contributor.author Tansu, Belgin
dc.date.accessioned 2021-09-01T11:28:54Z
dc.date.available 2021-09-01T11:28:54Z
dc.date.issued 2020-01
dc.date.submitted 2020-01
dc.identifier.citation Tansu, Belgin. (2020). Yaşlı Bireylerin Temel Bakım Gereksinimlerinin Henderson Hemşirelik Bakım Modeline Göre Belirlenmesi. Tez (Yüksek Lisans), Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Gazimağusa: Kuzey Kıbrıs. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5091
dc.description Hemşirelik Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2020. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Refia Selma Görgülü. en_US
dc.description.abstract This study was conducted in descriptive design with the aim of determining the basic care needs of elderly individuals living in the villages served according to Henderson Nursing Care Model. The Study group used in the research was created by 260 elderly individuals who were served by Yenierenköy Health Centre in 2018-2019 who had voluntarily agreed. The data collected indicated that 44.6% of the elderly participants were in the 65-74 age group with a mean age ofthe study group being75.9±7.7 years. 85.8% of the study group have a chronic disease, 13.8% have shortness of breath, 7.3% have difficulty chewing while eating, 6.9% are unable to use the toilet without assistance, 18.8% are unable to walk without help, and 18.5% need assistance with dressing and undressing, 86.9% did not have any skin care regime whilst 82.3% had skin dryness problems. It was found that there were statistically significant differences in care requirements of elderly individuals according to age, education and gender (p<0.05). In line with the results of the research, due to the high incidence of chronic disease, the health monitoring of elderly individuals is carried out regularly by the Elderly Care Team members, however restructuring of elderly care services carried out in the region to provide additional focused training in the areas of preventive health practices and safe home environment conditions along with a general raising of awareness on the timely identification of elderly individuals needs are recommended. Keywords: Elderly Care, Home Care, Elderly Care Requirements, Henderson’s Basic Nursing Care, en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, Yenierenköy Sağlık Merkezine bağlı yaşlı bakım ekibinin hizmet verdiği köylerde yaşayan yaşlı bireylerin temel bakım gereksinimlerinin Henderson Hemşirelik Bakım Modeli’ne göre belirlenmesi amacı ile tanımlayıcı tasarımda yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2018-2019 yılında Yenierenköy Sağlık Merkezi tarafından hizmet götürülen 260 yaşlı birey oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip evren üzerinden çalışılmış ve araştırma, gönüllü olarak katılmayı kabul eden 260 yaşlı birey ile gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın verileri Yaşlı Birey Tanıtıcı Özellikleri Formu ve Yaşlı Bireyin Temel Gereksinimleri Anket Formu ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin %44.6’sı 65-74 yaş grubundadır ve yaş ortalamaları 75.9±7.7’dir. Yaşlı bireylerin %85.8’inde kronik hastalık bulunduğu, %13.8’i nefes darlığı, %7.3’ünün yemek yerken çiğneme güçlüğü, %6.9’unun boşaltım ihtiyacını yardım alarak karşıladığı, %18.8’inin yardım almadan yürüyemediği, %18.5’inin kendi kendine giyinip soyunamadığı, %86.9’unun cilt bakımı yapmadığı, %82.3’ünün cilt kuruluğu sorunu yaşadığı saptanmıştır. Yaşlı bireylerin yaş, eğitim ve cinsiyetlerine göre bakım gereksinimleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunduğu saptanmıştır (p<0,05). Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kronik hastalık görülme oranının oldukça yüksek olması nedeniyle yaşlı bireylerin sağlık izlemlerinin sağlık ekip üyeleri tarafından düzenli biçimde gerçekleştirilmesi, araştırmanın gerçekleştirildiği bölgede yürütülen yaşlı bakım hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, özellikle bakım gereksinimi belirlenen alanlara, koruyucu sağlık uygulamalarına ve güvenli ev ortamı koşullarına ilişkin eğitim verilmesi ve farkındalık yaratılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yaşlı Bakımı, Evde Bakım, Yaşlı Bakım Gereksinimi, Henderson Bakım Modeli, en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Hemşirelik en_US
dc.subject Yaşlı Bakımı--Sağlık Hizmetleri en_US
dc.subject Yaşlı Bakımı en_US
dc.subject Evde Bakım en_US
dc.subject Yaşlı Bakım Gereksinimi en_US
dc.subject Henderson Bakım Modeli en_US
dc.subject Elderly Care en_US
dc.subject Home Care en_US
dc.subject Elderly Care Requirements en_US
dc.subject Henderson’s Basic Nursing Care en_US
dc.title Yaşlı Bireylerin Temel Bakım Gereksinimlerinin Henderson Hemşirelik Bakım Modeline Göre Belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record