Achieving the Positive Impacts of Light by Means of the Smart Lighting

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Müjdem, Sadiye
dc.contributor.author Abdaei, Kaveh
dc.date.accessioned 2021-09-02T07:40:38Z
dc.date.available 2021-09-02T07:40:38Z
dc.date.issued 2019-07
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Abdaei, Kaveh. (2019). Achieving the Positive Impacts of Light by Means of the Smart Lighting. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5098
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Sadiye Müjdem Vural. en_US
dc.description.abstract Light has always been an important issue for human, especially after invention of the electrical light bulbs, which open a gate to a new kind of technology. Therefore, that in today’s world using the light in a smart manner and to benefit from the lighting is a new field for many studies. Light and lighting play a very important role in different places and spaces for the need and tasks of users. Designing the smart lighting systems in order to make the technology organizing the lighting according to the situation can be very beneficial for both the architect and user. Also due to the known negative impacts of the improper kind of lighting, and the necessity of the lighting in almost every space, many studies have been conducted about lighting. Although lots of information and research has been done also on the smart lighting, the lack of information clearly known related to the designer (architecture). In order to achieve this task, information and data related to light, lighting and smart lighting is collected and analyzed. Thereby the study is based on the literature review over the light and artificial light natures and their impacts on energy consumption and human from the psychological and physiological points of view. Also the examples from the international companies, is reviewed to reach the conclusion. It also should be mentioned that the study is based on the qualitative enriched by the quantitative methods. Finally, the results reveal that the smart lighting has the potential to be used by the architects and users to fulfil the positive impacts of the light from the energy cost reduction in the buildings and improve the human health. Keywords: Smart Lighting, Light, Energy Consumption, Human Health en_US
dc.description.abstract ÖZ: Işık insanlık için her zaman önemli bir olgu olmuştur. Özellikle yeni bir tür teknolojiye kapı açan ampullerin icadından sonra daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle, bugünün dünyasında ışığı akıllıca kullanma ve ışıktan faydalanma konuları birçok çalışma için yeni bir alan yaratmıştır. Işık ve aydınlatma, kullanıcıların ihtiyaç için farklı yer ve alanlarda çok önemli bir rol oynar. Her koşula göre aydınlatma tasarımının düzenlenmesi için akıllı aydınlatma sistemlerinin tasarlanması hem mimar hem de kullanıcı için çok faydalı olabilir. Yanlış aydınlatma türünün bilinen olumsuz etkileri ve neredeyse her alanda aydınlatmanın gerekliliği nedeniyle aydınlatma konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Akıllı aydınlatma konusunda çok sayıda bilgi bulunsa ve araştırma yapılmış olsa da tasarım (mimarlık) ile ilgili açıkça bilinen bilgilerin eksikliği söz konusudur. Bu araştırmanın gerçekleşmesi için ışık, aydınlatma ve akıllı aydınlatma ile ilgili bilgi ve veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu nedenle, çalışmanın temelinde ışık ve yapay ışık niteliklerine ilişkin literatür taraması, bunların enerji tüketimi ve insan üzerindeki psikolojik ve fizyolojik etkilerini yer almaktadır. Ayrıca, uluslararası firmalardan örnekler sonuca ulaşmak için incelenmiştir. Aynı zamanda, çalışmanın temelini niteliksel yöntem oluşturmakta olup niceliksel yöntem ile de zenginleştirilmiş olduğunu belirtmek gerekmektedir. Son olarak, sonuçlar akıllı aydınlatmanın mimarlar ve kullanıcılar tarafından binalardaki enerji maliyetinin düşürülmesi ve insan sağlığını iyileştirmek gibi olumlu etkileri için kullanılma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Akıllı Aydınlatma, Işık, Enerji Tüketimi, İnsan Sağlığı en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Dayligh--Architectural Design--Facade Elements en_US
dc.subject Smart Lighting en_US
dc.subject Lighting, Architectural and decorative en_US
dc.subject Smart Lighting en_US
dc.subject Light en_US
dc.subject Energy Consumption en_US
dc.subject Human Health en_US
dc.title Achieving the Positive Impacts of Light by Means of the Smart Lighting en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record