What is the Impact of Tourism on Persian Carpet in Iran

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maloney, İlkay Yorgancı
dc.contributor.author Shayegan, Mina
dc.date.accessioned 2021-09-02T11:30:21Z
dc.date.available 2021-09-02T11:30:21Z
dc.date.issued 2020-01
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Shayegan, Mina. (2020). What is the Impact of Tourism on Persian Carpet in Iran. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5111
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Yorgancı Maloney. en_US
dc.description.abstract Persian Carpet is considered to be the greatest masterpiece not only in Iran, but as one of renowned globally known handicrafts for their richness of color, variety of patterns, and quality of design. Iran is very well known for the production of carpet for almost four hundred years. In this research, the aim is to understand the effect of tourism demand on the Persian carpet, followed by an understanding of the relationship between tourism culture and Persian carpet. In addition, exploration continues on the relationship between tourist shopping satisfaction and Persian carpet. In order to collect and analyze data a qualitative approach to research was used. 11 expert carpet designers and carpet sellers were interviewed using semi-structured interviewing techniques. The analysis of the data showed that the demands of the tourism industry over the years had impact on the Persian carpet. Keywords: Persian carpet, tourism, tourist shopping satisfaction, tourism culture, tourism demand, demonstration effect. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Turizm ve turizm talebini anlamak, büyük dikkat gerektiren önemli bir yönetimsel kaygıdır. Sosyokültürel bir olgu olarak araştırmacılar turizmi anlamanın yollarını belirlediler. Ana konulardan biri, turizm ve yerlilerin göreli bağlantısıdır. Ekonomik bir kök ile, gösteri etkisi, yerel halkın turistlere olan ilgiyi artırma ve daha yerel olarak satın alma eğilimidir. Buna gösteri etkisi denir. İranlı Halı, sadece İran'da değil, aynı zamanda renk zenginliği, desen çeşitliliği ve tasarım kalitesi nedeniyle dünyaca ünlü el sanatlarından biri olarak kabul edilir. İran neredeyse dört yüz yıldır halı üretimi ile tanınmaktadır. Bu araştırmada, turizm talebinin İranlı halısı üzerindeki etkisini ve ardından turizm kültürü ile İranlı halısı arasındaki ilişkiyi anlamak amaçlanmıştır. Ayrıca turistik alışveriş memnuniyeti ile Farsça halı arasındaki ilişki üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bu araştırmadaki metodoloji nitel bir yaklaşıma dayanmaktadır. Anahtar Kelimeler: İranlı halı, turizm, turistik alışveriş memnuniyeti, turizm kültürü, turizm talebi, gösteri etkisi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Persian Carpet--Iran en_US
dc.subject Persian carpet en_US
dc.subject tourism en_US
dc.subject tourist shopping satisfaction en_US
dc.subject tourism culture en_US
dc.subject tourism demand en_US
dc.subject demonstration effect en_US
dc.title What is the Impact of Tourism on Persian Carpet in Iran en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record