Motivators and Perceptions of Residents in North Cyprus towards Medical Tourism in Turkey

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztüren, Ali
dc.contributor.author Birader, Tuğçe Kurtuluş
dc.date.accessioned 2021-10-14T06:30:56Z
dc.date.available 2021-10-14T06:30:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-09
dc.identifier.citation Birader, Tuğçe Kurtuluş. (2017). Motivators and Perceptions of Residents in North Cyprus towards Medical Tourism in Turkey . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5112
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Öztüren. en_US
dc.description.abstract Health is the most important factor in humans’ life. A quality healthcare service for reasonable price is one of the basic rights of a person. Health tourism and medical tourism is one of the trend topics in the world but for North Cyprus residents only few researches have been conducted. This thesis will examine North Cyprus residents’ per-ceptions toward medical tourism in both North Cyprus as well as in Turkey. The main reason for researching North Cyprus resident’s perception is to find out why they are choosing Turkey as a main medical tourism spot instead of staying in North Cyprus. In addition, it is examined what are the motivator factors for North Cyprus residents to travel Turkey for medical treatment purpose. The survey conducted with 430 North Cyprus residents. According to results of this research, it is find out that North Cyprus residents have a positive perception towards medical tourism In Turkey. Also when it is compared with medical tourism in North Cyprus, the results showed that residents are expecting more inconveniences than the Turkey’s medical tourism. Keywords: Medical Tourism, Turkey, North Cyprus, Residents, Perceptions, Motiva-tors. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sağlık insan yaşamı için en önemli etkendir. Kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hiz-metlerinden yararlanabilme ise bir insanın en temel hakkıdır. Son zamanlarda sağlık turizmi ve tıp turizmi dünyanın çoğu yerinde araştırılan bir konudur ancak Kuzey Kıbrıs için çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kişilerin Türkiye’deki tıp turizmi hakkındaki algısını ve onları seyahat etmeleri için motive eden faktörleri araştırılmıştır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kişiler için Türkiye en önemli tıp turizmi yeri olarak görülmektedir ve Kuzey Kıbrıs’taki çoğu vatandaş tıp servislerinden yararlanmak için Kuzey Kıbrıs’ta kalmak yerine Türkiye’yi tercih et-mektedir. Anketler, nicel araştırma tekniği kullanılarak dört yüz otuz kişiden anketler toplanmıştır. SPSS 22,0 istatistik analizi programı kullanılarak yapılmıştır. Toplamda Kuzey Kıbrıs’da yaşayan 430 kişi ile anket yapılmıştır. Sonuç olarak Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan halkın Türkiye’deki tıp turizme olumlu baktığını ve Türkiye’deki tıp turiz-mden yararlanmak istedikleri bulunmuştur. Ayrıca Türkiye ile karşılaştırıldığında, Kuzey Kıbrıs’ta sağlıkla ilgili daha çok problem yaşayabileceklerini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Tıp Turizmi, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Yerel halkın algıları ve mo-tive eden faktörler. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Health Tourism--Medical Tourism--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Marketing of Health Services en_US
dc.subject Medical tourism--Economic aspects--Medical care en_US
dc.subject Medical Tourism en_US
dc.subject Turkey en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.subject Residents en_US
dc.subject Perceptions en_US
dc.subject Motiva-tors en_US
dc.title Motivators and Perceptions of Residents in North Cyprus towards Medical Tourism in Turkey en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record