Role of Ecotourism in Sustainable Development: A Case Study of Karpaz, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maloney, İlkay Yorgancı
dc.contributor.author Emin, Erol
dc.date.accessioned 2021-11-01T12:11:31Z
dc.date.available 2021-11-01T12:11:31Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018
dc.identifier.citation Emin, Erol. (2018). Role of Ecotourism in Sustainable Development: A Case Study of Karpaz, North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5136
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2018. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Yorgancı Maloney. en_US
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to analyze the challenges of modern development and understanding the benefits of sustainable development and ecotourism in rural development. The analyzed data were collected from the villages in Karpaz region, North Cyprus. The potential of sustainable tourism is developed social, environmental and cultural life, therefore tourism is very important for the global economy and also for the economy of the countries. Unfortunately, as tourism expands challenges also arise and these significant problems are related to mass tourism. After 1980s Alternative tourism is started to be discussed and sustainable tourism came to the agenda of the tourism researchers and consultants. After these debates Ecotourism started to be practiced and implicated as sustainable tourism development. Since 1960 tourism was the main sector of economic development of Whole Island, although the tourism was developed as mass tourism with huge negative impacts. The implications of the big hotels disturb the environment also disturb the seashore. After the separation of the Island into two communities in 1974, tourism in Northern Cyprus rapidly diverted to the mass tourism and casino. After a long period of time in 2006 government started to deal with soft tourism such as nature tourism and heritage tourism through local community in Karpaz region. Ecotourism is a new concept for TRNC and particular for Karpaz region, therefore local population does not have enough knowledge about ecotourism’s benefits and upcoming natural challenges as well as the positive contribution to the economic, social and cultural life. During the research, the contributions have been noticed especially on women and ensure the women participation in economic and social life. Ecotourism increases the awareness among locals to protect the environment for future generation. Eco-tourism in Karpaz is a viable rural tourism development plan with so much potential in the near future. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Dünya turizm örgütü,27Eylül gününü,tüm dünya için turizm günü olarak ilan etmiştir.Bu arada Birleşmiş Milletler, sürdürülebilirturizmin , Ekonomik, çevresel,sosyal ve kültürel önemini vurguladı. UNTWO verilerine göre,2016 yılında 1235 milyon turist seyahat etmiş bulunuyor.Bu dünya nüfusunun 1/6 denk gelmektedir.Turizmdeki bu hareket dünya ekonomisine günlük olarak 3.2 milyar dolar katkı sağlamaktadır.Turizm ayrıca dünyadaki toplam iş hacminin 1/10 oranını üretmektedir,ayrıca dünya gayrı safi hasılasının %10 oranını üretmekte,dünya ticaret hacminine de %30 oranında katkısı vardır. Yukardaki rakamlardan görüldüğü gibi turizm global ekonomi ve ülke ekonomileri için çok önemlidir.Dünya turizm endüstrisi geliştikçe sorunlar da çoğalıyor.Bu sorunların önemli bir kısmı Mass turizmden kaynaklanmaktadır.Özellikle 1980 yıllarından sonra alternatif turizm şekilleri tartışılmaya başladı.Mass turizme karşı alternatif turizm şekli olarak sürdürülebilir turizm gündeme gelmiştir.Turizmde yeni arayışlar ve araştırmalardan sonra,Ekoturizm, Mass turizme alterntaif , yeni bir turizm şekli olarak uygulanmaya başlamış,Sürdürülabilir turizmin önemli bir öğesi olmuştur. Bizim ülkemiz Kıbrıs, ada olmasından dolayı turizmde her dönemde önemli bir destinasyon olmuştur.1960 dan beri Kıbrıs uluslar arası turizmde yerini almıştır.Turizm kıbrıs ekonomisi için önemli bir ekonomik sektör olmuş ve milli geliri artırmıştır.Geçmişte kıbrıstaki turizm mass turizme dayalı olduğu için çevresel açıdan önemli tahribatlara neden olmuştur.Bu örneklerden en bariz olan Maraştaki plansız olarak inşa edilen devasa otellerdir .Bu büyük oteller sahillere büyük oranda tahribat yapmış, ve çevre kirliliği yaratmıştır. 1974 savaşından sonra,iki toplum ayrılmasına rağmen turizm önemini korumuş ve KKTCnin öncü ekonomik sektörlerinden biri olmuştur.İlk dönemlerde KKTC turizmi mass turizme dayalı olup büyük ve plansız oteller inşa edilmiştir.Bazı acenteler ve turizm operatörleri yakın geçmişte alternatif turizmin önemini anlayıp ilgilenmelerine rağmen ana turizm şekli halen mass turizm ağırlıklıdır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Ecotourism--Cyprus, North en_US
dc.subject Sustainable development en_US
dc.subject eco-tourism en_US
dc.subject benefits and challenges en_US
dc.subject Karpaz en_US
dc.subject Northern Cyprus en_US
dc.title Role of Ecotourism in Sustainable Development: A Case Study of Karpaz, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record