Attitudes of Audience Living in North Cyprus towards Watching Match Making Programs

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Şeyhületibba, Meral Ebru
dc.date.accessioned 2021-11-08T07:32:47Z
dc.date.available 2021-11-08T07:32:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08
dc.identifier.citation Şeyhületibba, Meral Ebru. (2017). Attitudes of Audience Living in North Cyprus towards Watching Match Making Programs. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5169
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2017. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract The study seeks to explore the watching behaviors and motivations of match making programs’ audience who live in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Match making programs have been popular both in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus since they were broadcasted in 2000. Particularly, the most popular programs Esra Erol’da (ATV), Seda Sayan Evleneceksen Gel (Show TV), Zuhal Topal’la (Star TV) and Kısmetse Olur (Kanal D) are broadcasted every weekday afternoon for an average of four hours a day. This research applies the Uses and Gratifications Theory to find out the audiences’ watching motivations and gratifications they obtained from match making programs. The study is a quantitative study. In-house questionnaires were distributed for data collection to 362 people who live in Nicosia in spring 2017. The questionnaire comprises 58 questions. The first section of the questionaire explores demographic characteristics of the participants. The second part focuses on the watching behaviors and motivations of participants. The last part includes 5-point Likert Scale questions. According to the results, participants watch match making programs every day or at least a few days a week. In addition, majority of match making audience watch match making program and have someone who watch match making programs around them. The results indicate that, primary motive for people for watching match making programs is ‘entertainment’. The second highest motivation is passing time /habit. Although majority of participant’s watch match making programs they support banning of these programs. Besides, participants would like to watch documentary instead of match making programs. It can be concluded that the participants of this study also seek to gratify their information needs. Keywords: Audience, television, match making programs, watching motivation, gratifications. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) evlilik programı izleyicilerinin izleme davranışlarını ve motivasyonlarını ortaya koymaktadır. 2000 yılından beri yayınlanan evlilik programları Türkiye ve KKTC’de oldukça popülerdir. Özellikle en popüler evlilik programları olan Esra Erol’da (ATV), Seda Sayan Evleneceksen Gel (Show TV), Zuhal Topal’la (Star TV) ve Kısmetse Olur (Kanal D) hafta içi her gün ortalama dört saat yayın yapmaktadır. Bu çalışmada Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi uygulanmıştır. Evlilik programı izleyicilerinin izleme motivasyonları ve programlardan elde ettikleri doyumlar ortaya konmuştur. Bu çalışma nicel araştırmadır. Hazırlanan anket bahar 2017’de Lefkoşa’da yaşayan 362 kişiye uygulanmıştır. Anket 58 sorudan oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü katılımcıların demografik özelliklerini ortay koymaktadır. İkinci bölüm katılımcıların izleme davranışlarına ve motivasyonlarına odaklanmaktadır. Son bölümü 5’li Likert ölçeği sorularından oluşmaktadır. Sonuçlar katılımcıların her gün veya haftada en az birkaç gün evlilik programı izlediğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, önemli oranda katılımcının evlilik programı izlemekte olduğunu ve aynı şekilde önemli oranda katılımcının çevresinde evlilik programı izleyen bulunduğunu göstermiştir. Sonuçlar katılımcıların başat evlilik programı izleme motivasyonu ‘eğlence’ olarak ortaya konmuştur. İkinci en yüksek motivasyon ‘vakit geçirme ve alışkanlık’tır. Katılımcıların çoğunun evlilik programı izlemesine rağmen bu programların yasaklanmasını istemektedirler. Ayrıca çalışma sonucu katılımcıların büyük kısmının evlilik programları yerine belgesel izlemek istediklerini ortaya koymaktadır. Bu da, katılımcıların bilgilenme ihtiyacını da tatmin etme eğiliminde olduğu sonucunu ortaya koyabilmektedir. Anahtar kelimeler: İzleyici, Televizyon, Evlilik programları, izleme motivasyonu, doyumlar. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Television Programs--Turkey en_US
dc.subject Match Making Programs--Television Audinece--Cyprus, North en_US
dc.subject Audience en_US
dc.subject television en_US
dc.subject match making programs en_US
dc.subject watching motivation en_US
dc.subject gratifications en_US
dc.title Attitudes of Audience Living in North Cyprus towards Watching Match Making Programs en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record