Economic Impacts of Educational Tourism on Host Community. A Comparative Study in Famagusta and Lefke, North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yorgancı, İlkay
dc.contributor.author Kervanlı, Adem
dc.date.accessioned 2021-11-08T09:12:31Z
dc.date.available 2021-11-08T09:12:31Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01
dc.identifier.citation Kervanlı, Adem. (2019). Economic Impacts of Educational Tourism on Host Community. A Comparative Study in Famagusta and Lefke, North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5172
dc.description Master of Science in Tourism Management. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2019. Supervisor: Assist. Prof. Dr. İlkay Yorgancı. en_US
dc.description.abstract Educational Tourism plays an important role in the lives of host community. There are three types of impacts which affect their lives. Such as: economic, socio-cultural and environmental. The main purpose of this study is to investigate the hosts' perceptions on Educational Tourism development and to achieve broadened perspective of Edu - Tourism on economical concern of the host community of two regions of North Cyprus – Famagusta and Lefke. By comparing these two locations and level of impacts in each of them we will gather in-depth data which will help us to understand the path in which “younger” destination – Lefke will develop in future for educational tourism. To measure the impacts of Educational Tourism in Famagusta and Lefke, North Cyprus, data was collected from 24 host residents who lives in these regions. So, the sampling of our study was local people from different regions of Famagusta and Lefke, North Cyprus who lived there for more than 20 years, because in our opinion, those people are the ones who noticed the effects of development of educational tourism better than those who lived here smaller period of time. Qualitative data collection was used to collect the information via semi-structured interviews and face-to-face interactions with locals. The findings of our study revealed that most of the respondents benefit from Educational tourism development, although there are some negative impacts that were mentioned by interviewees. Most of the findings of this study are supported by the results of previous studies which were mentioned in literature part of the research. Keywords: Educational tourism, Economic impacts, Famagusta, Lefke, Northern Cyprus, Resident attitudes, EMU, EUL en_US
dc.description.abstract ÖZ: Eğitim turiziminin bölge halkı üstünde önemli bir rolü vardır. Bu önemli röller şunlardır, ekonomik, sosyo kültürel ve çevre sorunudur. Bu çalışmanın temel amacı, ev sahiplerinin eğitim turizmini geliştirme konusundaki düşüncelerini araştırmaktır. Kuzey Kıbrıs'taki iki bölgenin Gazimağusa ve Lefke’nin ekonomik kaygısını Bu iki konum ve her birinin içindeki etki düzeylerini karşılaştırarak, “turizm” için gelecekte “genç” sayılan Lefke'nin gelişeceği yolu anlamamıza yardımcı olacak veriler toplamaktır. Eğitim Turizmi'nin Gazimağusa ve Lefke, Kuzey Kıbrıs'taki etkilerini ölçmek için, bu bölgelerde yaşayan 24 ev sahibinden veri toplanmıştır. Bu nedenle, çalışmamız için 20 yıldan fazla bir süredir orada yaşayan Gazimağusa ve Lefke, Kuzey Kıbrıs'taki farklı bölgelerden gelen yerel insanlardır, çünkü bizce eğitim turizminin gelişiminin etkilerini daha iyi fark eden insanlar bu bölgede 20 yılı aşmış yaşayan insanlardır. Bu bilgiler röportaj şeklinde yerlilerle yüzyüze olacak şekilde yapılmıştır Çalışmamızın bulguları, katılımcıların çoğunun, anketörlerin bahsettiği bazı olumsuz etkiler olmasına rağmen, Eğitim turizminin gelişmesinden fayda sağladığını ortaya çıkmıştır.Bu çalışmanın bulgularının çoğu, araştırmanın literatür bölümünde belirtilen önceki çalışmaların sonuçları ile desteklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Eğitim turizmi, Gazimağusa, Lefke, Kuzey Kıbrıs, Ekonomik yararlar, DAÜ, LAÜ en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Educational Tourism--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Students--Travel--Foreign study--Tourism en_US
dc.subject Economic Conditions and Development en_US
dc.subject Tourism--Study and teaching (Higher)--Cyprus, North en_US
dc.subject Hospitality industry--Study and teaching (Higher)--Cyprus, North en_US
dc.subject Educational tourism en_US
dc.subject Economic impacts en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.subject Lefke en_US
dc.subject Northern Cyprus en_US
dc.subject Resident attitudes en_US
dc.subject EMU en_US
dc.subject EUL en_US
dc.title Economic Impacts of Educational Tourism on Host Community. A Comparative Study in Famagusta and Lefke, North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record