Post-Occupancy Evaluation of Facade Design and Performance in Terms of User Satisfaction for Architecture Office Building, EMU

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vural, Müjdem
dc.contributor.author Sürme, Ömer Anıl
dc.date.accessioned 2021-12-03T11:29:09Z
dc.date.available 2021-12-03T11:29:09Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01
dc.identifier.citation Sürme, Ömer Anıl. (2019). Post-Occupancy Evaluation of Facade Design and Performance in Terms of User Satisfaction for Architecture Office Building, EMU. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5239
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2019. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Müjdem Vural. en_US
dc.description.abstract The building construction industry is developing significantly and the development is decreasing the design and construction time. The necessity of achieving user satisfaction and feedbacks became more important compared to history. One of the most important parts of the building is a facade. The design and performance of the facade have an important effect to achieve user satisfaction at an indoor environment. Facade can play a big role in balancing different aspects of indoor environment quality such as view to outdoor, privacy level, air quality, thermal comfort, and natural lighting. Facades that designed according to contextual features can promise for achieving high satisfaction and comfort for building occupants. Consequently, it is important to take into account in designing facade and developing according to occupant’s needs. In order to understand the user satisfaction and collect feedbacks, post-occupancy evaluation (POE) method is developed. It is an essential method to evaluate the design success of the building and the performance after an occupancy. The different type of POE is applied to several buildings to examine various parts of the building in terms of user satisfaction but there are few numbers of POE that applied to examine facade design and performance for user satisfaction. This study focused on evaluation of facade design and performance of the selected office building by POE. The indicative POE method applied with questionnaire and observations of users and author. The study evaluated the facade of Architecture Office Building in EMU Campus, Famagusta, North Cyprus. The results were discussed and possible solutions for the case and recommendations for future projects are provided. Keywords: Office Building, Facade Design, Facade Performance, User Satisfaction, Post Occupancy Evaluation. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Yapı inşaat sektörü önemli ölçüde gelişiyor ve bu gelişmeler, tasarım ve yapım süresini kısaltıyor. Kullanıcı memnuniyeti ve geri bildirimleri elde etmenin gerekliliği, geçmişe oranla daha önemli hale geldi. Yapının en önemli bölümlerinden biri cephedir. Cephe tasarımı ve performansı, iç mekanlarda kullanıcı memnuniyetini sağlamakta büyük bir role sahiptir. Dış cephe; gizlilik seviyesi, hava kalitesi, termal konfor ve doğal aydınlatma gibi iç mekan çevre kalitesinin farklı yönlerini dengelemede büyük bir role sahiptir. Çevresel faktörlerin göz önüne alınması ile tasarlanan cepheler, bina kullanıcıları için yüksek memnuniyet ve rahatlık sağlamak için umut verebilir. Sonuç olarak, cephe tasarım süreci, kullanıcı memnuniyeti ve ihtiyacını dikkate alarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Kullanıcı memnuniyetini anlamak ve geri bildirim toplamak için, kullanım sonrası değerlendirme (KSD) yöntemi geliştirilmiştir. Binanın tasarım başarısını ve kullanım sonrası performansı değerlendirmek için önemli bir yöntemdir. Binanın çeşitli kısımlarını kullanıcı memnuniyeti açısından incelemek için, çeşitli binalara farklı KSD türleri uygulanmıştır, fakat kullanıcı memnuniyeti icin cephe tasarımı ve performansı ile ilgili uygulanan az sayıda KSD örneği vardır. Bu çalışma, seçilen ofis binasının cephe tasarımını ve performansını Belirleyici Düzeyde KSD yöntemi ile değerlendirmeye odaklanmıştır. Kullanıcı anketi ve gözlem yöntemleri ile bilgiler toplanmıştır. Çalışma, , DAÜ Kampüsü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs'ta yer alan Mimarlik Fakültesi Ofis Binası’nı ele almıştır. Sonuçlar değerlendirilip, bina için olası çözümler ve gelecekteki projeler için öneriler sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ofis Binası, Cephe Tasarımı, Cephe Performansı, Kullanıcı Memnuniyeti, Kullanım Sonrası Değerlendirme. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Facades--Architectural Design--Eastern Mediterranean University en_US
dc.subject Office Building en_US
dc.subject Facade Design en_US
dc.subject Facade Performance en_US
dc.subject User Satisfaction en_US
dc.subject Post Occupancy Evaluation en_US
dc.title Post-Occupancy Evaluation of Facade Design and Performance in Terms of User Satisfaction for Architecture Office Building, EMU en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record