Engineering of Consent: Analysis of the Israel Lobby's Facebook Discourse in the U.S.

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Arqoub, Omar Ahmad Abu
dc.date.accessioned 2022-02-15T08:19:57Z
dc.date.available 2022-02-15T08:19:57Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-09
dc.identifier.citation Arqoub, Omar Ahmad Abu. (2019). Engineering of Consent: Analysis of the Israel Lobby's Facebook Discourse in the U.S. . Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5276
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract The present study seeks to investigate the Israel-Zionist Lobby's Facebook pages’ discourse in the U.S. in 2018. This study examines the Lobby discourse in terms of engineering the American consent process regarding the Palestinian-Israeli conflict, discourse construction (language, power, and ideologies usage within the Lobby's discourse), themes that emerged from the discourse and media representation of the conflict and all its components. The present study adopts Critical Discourse Analysis and NVivo program to analyze sixty most interactive Facebook posts of the most popular Israel Lobby's Facebook pages in the U.S. (StandWithUs, United with Israel, Stand for Israel, Christians United for Israel, and The Israeli Project). The posts include texts, images, and videos. In terms of the theoretical framework, the study examines the Engineering of Consent approach, and the Discourse Theory within the Israel Lobby's discourse on Facebook pages. Findings show that the Israel Lobby applied Bernays’s eight-steps system of the engineering of consent for their discourse. In addition, the study detects abuse of power within the discourse and, the discourse was constructed in a biased, ideological, and hegemonic way, that only serves the interests and narrative of the Jews and Israel, the powerful side of the conflict. The themes that were identified are; terrorism and anti- Semitism, the Holocaust, religious and national occasions, Israel and the U.S. relationship, world silence and support for Israel, humanization, Israel in the victim's status. Additionally, on one hand, the discourse represents and reflects the in-group (Jews, Israelis, Americans) in a positive manner and on the other hand, it also represents and reflects the out-group (Muslims, Arabs, Palestinians) in a negative manner. Keyworks: The Israel-Zionist lobby, Palestinian-Israeli conflict, United States of America, Facebook pages, The engineering of consent, Discourse Theory. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Bu çalışma, 2018’de Amerika’daki İsrail-lobisi-Ziyonistlerin Facebook sayfalarının söylemini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma lobinin söylemini Filistin-İsrail çatışmasında Amerikalıların onayını almanın mühendisliğini, söylem yapısını (dil, güç be lobi söylemindeki ideoliji kullanımını) söylemden çıkan temaları ve çatışmadaki tüm tarafların temsilini incelemektedir. Çalışmada Eleştirel Söylem Analizi kullanılmıştır. Amerika’daki İsrail lobisinin en popüler Facebook sayfalarındaki (Stand With Us, İsrail, Christians United with Israil Project) 60 en interaktif Facebook mesajı N-Vivo programı kullanılarak incelenmiştir. Mesajlar metin, imge ve videodan oluşmaktadır. Kurumsal çerçeve olarak çalışma Onay Alma Mühendisliği Yaklaşımı, ve İsrail lobisinin Facebook sayfalarındaki söylemle ilgili Söylem Kuramını ele almaktadır. Bulgular, İsrail lobisnin Bernay’ın 8 adımlık Onay Alma Mühendisliği sistemini söylemlerine uyguladıklarını göstermektedir. Buna ek olarak, bulgular söylemde gücün suistimal edildiğini, söylemin yapısının önyargılı, ideolojik ve baskın olduğunu ve yalnızca çatışmanın güçlü yanı Yahudilerin ve İsrail’in çıkarlarına ve hikayelerine hizmet ettiğini göstermektedir. Tespit edilen temalar şöyle sıralanabilir: terrörizm, Yahudi karşıtlığı, Yahudi soykırımı, din, İsrail’in milli olayları, Amerika ile olan ilişkiler, dünyanın suskunluğu ve İsraili desteklemesi, insanlaştırma, İsrail’e kurban statüsünün verilmesi. Bunlara ek olarak, bir yandan söylem grup içindekileri (Yahudi, İsrailli ve Amerikalı) pozitif yönde temsil ederken, diğer yandan grup dışındakileri (Müslüman, Arap, Filistinli) negatif olarak temsil etmektedir. Anahtar Kelimeler: İsrail-Ziyonist lobisi, Filistin-İsrail çatışması, Amerika Birleşik Devletleri, Facebook Sayfaları, Onay Almanın Mühendisliği ve Eleştirel Söylem Analizi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Networking Sites--Facebook en_US
dc.subject The Israel-Zionist lobby en_US
dc.subject Palestinian-Israeli conflict en_US
dc.subject United States of America en_US
dc.subject Facebook pages en_US
dc.subject The engineering of consent en_US
dc.subject Discourse Theory en_US
dc.title Engineering of Consent: Analysis of the Israel Lobby's Facebook Discourse in the U.S. en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record