Türkiye Süper Ligi Futbol Takımlarının Sosyal Medya Üzerindeki Taraftar Organizasyonlarının İletişimi ve Yönetime Olan Etkilerinin İncelenmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ersoy, Metin
dc.contributor.author Şahin, Murat
dc.date.accessioned 2022-04-20T06:47:25Z
dc.date.available 2022-04-20T06:47:25Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-09
dc.identifier.citation Şahin, Murat. (2020). Türkiye Süper Ligi Futbol Takımlarının Sosyal Medya Üzerindeki Taraftar Organizasyonlarının İletişimi ve Yönetime Olan Etkilerinin İncelenmesi. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5330
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2020. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Metin Ersoy. en_US
dc.description.abstract The concept of globalization, which has entered our lives since the 1980s and has been widely researched in the world literature, has created changes in political, economic, cultural and social areas around the world. After all kind of this changes football also affected by these developments and created a business field by moving away from amateurism and has renewed itself as Industrial Football by globalizing. In the renewed and changing new football system, investments were made in different areas by attracting the attention of investors. Spectator are perceived as customers and included in this system as a consumers. After developing and changing technologies, football has attracted more attention. The federations organized various tournaments and enabled more presentation of football to the audience. World Cup was organized in the first years only people who live in that country had the opportunity to watch football, after developing technology, it has become a sector where billions of people have the opportunity to watch. Broadcasting tender, stat naming rights, jersey/ sportsgear sponsorships, combined tickets, etc. after the regulations entered football life, the fans actually changed not as users of this system but as consumers. After 1990s, especially fan group in Turkey they started to seek both their own rights and the rights of the team they supported. Established associations and fan groups have increased their income level by creating memberships and have achieved independence within themselves, without being dependent on any institution or organization. The fan groups formed by the supporters of Beşiktaş and Fenerbahçe teams are the greatest examples of this. Content analysis and discourse analysis were made over the shares of Çarşı Fan Group and Young Fenerbahçeliler Fan Groups, which we discussed in our thesis, on their official Twitter accounts. Shared posts were examined by taking out certain theories. Totaly 60 shares will be examined, content analysis will be made and the findings of this study will be revealed. Keywords: Football, Industrial Football, Fan Groups, Social Media en_US
dc.description.abstract ÖZ: 1980’lerden itibaren hayatımıza giren ve dünya literatüründe yaygın olarak araştırma konusu olan küreselleşme kavramı, dünya üzerinde siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda değişimler yaratmıştır. Bu değişmelerden sonra futbol da bu gelişmelerden etkilenerek amatörlükten uzaklaşmış, kendine bir iş sahası yaratmış ve küreselleşerek Endüstriyel Futbol olarak kendini yenilemiştir. Yenilenen ve değişen yeni futbol düzeninde yatırımcıların da dikkatini çekerek farklı alanlarda yatırım yapılması sağlanmıştır. İzleyiciler birer müşteri olarak algılanmakta ve tüketici olarak bu sisteme dâhil edilmektedir. Zamanla gelişen ve değişen teknolojilerden sonra futbol daha da ilgi görerek karşımıza çıkmıştır. Futbolu yöneten federasyonlar tarafından organize edilen turnuvalar daha sık karşımıza çıkmaya başlamış ve futbolun izleyicilere daha fazla sunulmasına olanak sağlamıştır. Örneğin, Dünya Kupası’nın bir organizasyon olarak düzenlendiği ilk yıllarda sadece düzenlendiği ülkedeki insanların izlemesi mümkünken gelişen teknoloji sayesinde televizyon aracılığı ile milyarlarca insanın izleme fırsatı bulduğu bir sektör hâline gelmiştir. Yayın ihalesi, stat isim hakları, forma sponsorlukları, kombine bilet vb. düzenlemelerin futbol hayatına girmesiyle taraftarlar bu sistemin kullanıcısı olarak değil, tüketicisi olarak değişmiştir. 1990’dan sonra özellikle Türkiye’de kurulan taraftar grupları hız kazanarak saha içinde ve saha dışında hem kendi haklarını hem de desteklemiş oldukları takımın haklarını aramaya başlamıştır. Kurulan dernekler ve taraftar grupları ile kendi içlerinde üyelikler yaratarak gelir düzeyini artırmış ve herhangi bir kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan kendi içinde bağımsız olmayı başarmışlardır. Türkiye Süper Ligi Takımları’ndan olan Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının taraftarlarının kurduğu taraftar grupları buna en büyük örnektir. Bu çalışmada ele aldığımız Çarşı Taraftar Grubu ile Genç Fenerbahçeliler Taraftar Gruplarının resmî Twitter hesaplarında yapmış olduğu paylaşımlar üzerinden içerik ve söylem analizi yapılmıştır. Paylaşılan gönderiler ele alınarak Kullanımlar ve Doyumlar, Gündem Belirleme ve Kamuoyu Oluşturma teorileri üzerinden incelenmiştir. İçerik analizi yapılırken toplam 60 adet paylaşım incelenmiş, bu çalışmanın bulguları ortaya konulmuştur. Anahtar kelimeler: Futbol, Endüstriyel Futbol, Taraftar Grupları, Sosyal Medya en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Futbol--Taraftar--Sosyal Medya en_US
dc.subject Futbol en_US
dc.subject Endüstriyel Futbol en_US
dc.subject Taraftar Grupları en_US
dc.subject Sosyal Medya en_US
dc.title Türkiye Süper Ligi Futbol Takımlarının Sosyal Medya Üzerindeki Taraftar Organizasyonlarının İletişimi ve Yönetime Olan Etkilerinin İncelenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record