Emlak Sektöründe Dijital Pazarlamanın Önemi: Noyanlar Şirketler Grubu Alan Çalışması

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalkılıç, İbrahim (Eş-Tez Danışmanı)
dc.contributor.advisor Ayman, Umut (Tez Danışmanı)
dc.contributor.author Aykol, Zeki
dc.date.accessioned 2022-04-20T06:59:09Z
dc.date.available 2022-04-20T06:59:09Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-01
dc.identifier.citation Aykol, Zeki. (2020). Emlak Sektöründe Dijital Pazarlamanın Önemi: Noyanlar Şirketler Grubu Alan Çalışması. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5333
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları Dalında Yüksek Lisans Tezidir. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2019. Eş-Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç, Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Umut Ayman. en_US
dc.description.abstract Nowadays, technology has become integrated in all areas of our lives. The transition period from traditional to digital has begun at many points with the development of technology. Marketing has also been affected in this transition period. Traditional marketing methods and traditional means of marketing are now replaced by digital marketing and digital marketing channels. Due to this change businesses are now slowly shifting towards digital marketing and digital marketing channels. The aim is to investigate the use of digital marketing communication campaigns and digital marketing communication channels by the construction company Noyanlar Group of Companies located in Turkish Republic of Northern Cyprus. As there was no similar investigation before, it will contribute both to the literary resourses and to the contruction sector. Based on digital marketing, qualitative content analysis was conducted using the Noyanlar Group of Companies Facebook page, considering video and visual sharing, Maslow hierarchy of needs, Rogers's diffusion of innovation theory and uses and gratification theory were blended with the content analysis and engagement rate analysis. In the study, the sharing of Noyanlar Group of Companies on Facebook were measured according to qualitative content analysis research methodology. The findings of this research will be carried out on 10 photos and 3 videos. Keywords: Digital Marketing, Digital Marketing Channels, Noyanlar Group of Companies, Turkish Republic of Northern Cyprus, Cyprus, Contruction Sector en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde gelişen teknoloji hayatımızın her alanında yer almaya başlamıştır. Gelişen bu teknoloji ile birlikte birçok noktada gelenekselden dijitale geçiş dönemi başlamıştır. Bu gelenekselden dijitale geçiş döneminde pazarlamada bu değişimden etkilenen bir alan olmuştur. Pazarlama geleneksel yöntem ve geleneksel pazarlama araçları yerine artık dijital pazarlama ve dijital pazarlama kanallarını kullanmaktadır. İşletmeler de bu pazarlama yönteminin değişmesi sonucu artık yavaş yavaş dijital pazarlama ve dijital pazarlama kanallarına doğru yönelmek zorunda kalmıştırlar. Bu çalışmanın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan emlak sektörü üzerinden Noyanlar Şirketler Grubu içerisinde dijital pazarlama iletişim kampanyalarını ve dijital iletişim kanallarını nasıl kullandıklarını araştırmaktır. Araştırmanın daha önce emlak sektöründe benzeri olmadığı için hem literatüre hem de burada yer alan sektöre katkı sağlayacak olması araştırmaya ayrı bir önem katmaktadır. Dijital pazarlama baz alınarak nitel içerik analizi kullanılarak Noyanlar Facebook sayfası üzerinden video ve görsel paylaşımlar göz önünde tututlarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi de ele alınarak Rogers’ın yeniliğin yayılma teorisi ve kullanımlar ve doyumlar teorisiyle harmanlanarak içerik analizi ve etkileşimi analiz edilmiştir. Çalışmada Noyanlar Şirketler Grubu’nun Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımlar nitel içerik analizi araştırma yöntemi kullanılarak ölçümlenmiştir. İçerik analizi gerçekleştirilirken 10 fotoğraf ve 3 video üzerinden bu çalışmanın bulguları ortaya konacaktır. Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama, Dijital Pazarlama Kanalları, Noyanlar Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Emlak Sektörü en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Dijital Pazarlama en_US
dc.subject Dijital Pazarlama Kanalları en_US
dc.subject Noyanlar Şirketler Grubu en_US
dc.subject Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en_US
dc.subject Kıbrıs en_US
dc.subject Emlak Sektörü en_US
dc.subject Digital Marketing en_US
dc.subject Digital Marketing Channels en_US
dc.subject Noyanlar Group of Companies en_US
dc.subject Turkish Republic of Northern Cyprus en_US
dc.subject Cyprus en_US
dc.subject Contruction Sector en_US
dc.title Emlak Sektöründe Dijital Pazarlamanın Önemi: Noyanlar Şirketler Grubu Alan Çalışması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record