A Framework to Evaluate Smart Home

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Günçe, Kağan
dc.contributor.author Al-Shatnawi, Sara
dc.date.accessioned 2022-04-21T06:13:27Z
dc.date.available 2022-04-21T06:13:27Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08
dc.identifier.citation Al-Shatnawi, Sara. (2020). A Framework to Evaluate Smart Home. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5365
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2020. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Kağan Günçe. en_US
dc.description.abstract The traditional home concept has changed because of the new lifestyle the size of the houses has become much smaller than before, and people's needs are as they are or may have increased, people are seeking for comfortable, and practical ways to live in small spaces. The differences and changes in the lifestyle have a connection between each other and the way of design the small homes to provide accommodation, however, these changes satisfy the demands of the users in an appropriate accommodation atmosphere. Smart homes are optimized to reach individuals well-being, and it has grown dramatically because it develops the products, makes it easier to use, and makes the product multipurpose and uses of techniques to develop homes by raising the amount of possible uses of home purposes, by provides one room to serve different purposes. The comfortable environment aims at making individuals’ activities more efficient, safe, and comfortable. Also, allows space-saving while increasing its functionality to suit the needs of the users, and suits individual’s measurements in small space to avoid accidents or injuries. Through this research study, the main focus is on the critical issues that increase the flexibility, sustainability, smart space, and smart furniture at home and explains their impacts on the improvement the smart home. This research study focuses on a number of critical issues that escalate users comfort in small home through clever as well as tricky solutions, and enhancing the quality of the air in small residential spaces, that by making an deep analysis of the collected data and the chosen examples. The aim of this research study is to examine the significance of technology and the function of smart innovation in residential furniture and interior space then combining these innovations to provide a framework to evaluate a smart home and explain smart home effects on human-wellbeing. Keywords: smart home, new lifestyle, user needs, smart residential solutions, evaluation of smart home. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Geleneksel ev kavramı yeni yaşam tarzı nedeniyle değişmiştir. Bu nedenle, büyük evler yerini daha küçük evlere bırakmıştır ve insanların ihtiyaçları eskiye nazaran daha da artmıştır. Bu nedenle insanlar küçük alanlarda daha kolay, rahat ve pratik yollar aramaktadır. Yaşam sistemindeki değişiklik ile konutları tasarlama şekli arasında bir ilişki vardır. Bu sebeple küçük evlerin bu değişimlere uyum sağlaması ve rahat bir konut ortamında, konut sakinlerinin gereksinimlerini karşılaması adına tasarlama ölçütleri belirlenmiştir. Akıllı evler insan refahına ulaşmak için optimize edilmiştir. Akıllı evler, ürünü geliştirmesi, kullanımları kolaylaştırması ve ev işlerinin olası kullanım sayısını artırarak evleri geliştirmek için kullanılan çok amaçlı teknikler sebebiyle hızla büyümüştür. Bu nedenle, ev işlevlerinin olası kullanım sayısını artırarak, çeşitli amaçlara hizmet etmek için bir oda sağlamıştır. Konforlu ortam, insan faaliyetlerini daha verimli, güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, kullanıcıların ihtiyaçlarına uyacak şekilde işlevselliğini artırırken yer tasarrufu sağlar ve küçük alanlarda insan ölçümlerine uygun olur ve herhangi bir kaza veya yaralanmayı önler. Bu araştırma, esnekliğin etkinliğini artırması, sürdürülebilirlik, akıllı alan ve akıllı mobilyaların evdeki etkinliğini artırarak akıllı evin gelişimi üzerindeki etkilerini açıklayan önemli noktalara odaklanmaktadır. Aynı zamanda, toplanan verilerin ve seçilen örneklerin derinlemesine bir analizini yaparak küçük alanlarda insan konforunu artıran ve küçük konutlarda hava kalitesini geliştiren önemli noktalara odaklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, konut mobilyaları ve iç mekânlarda teknolojinin ve akıllı inovasyonun önemini incelemektedir. Bununla birlikte, akıllı ev kavramını sorgulamak, iyileştirmek ve akıllı evlerin insan üzerinde etkilerini açıklamak amacıyla bu yenilikleri birleştirmektir Anahtar Kelimeler: akıllı ev, yeni yaşam tarzı, kullanıcı ihtiyaçları, akıllı konut çözümleri, akıllı ev değerlendirmesi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Smart Homes--Home automation en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Domestic en_US
dc.subject Smart home en_US
dc.subject new lifestyle en_US
dc.subject user needs en_US
dc.subject smart residential solutions en_US
dc.subject evaluation of smart home en_US
dc.title A Framework to Evaluate Smart Home en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record