The Tectonic Use and Effect of 3D Printing in Construction Scale

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şahali, Öznem
dc.contributor.author Kayyal, SalahEddin M. S.
dc.date.accessioned 2022-04-22T07:06:08Z
dc.date.available 2022-04-22T07:06:08Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06
dc.identifier.citation Kayyal, SalahEddin M. S.. (2020). The Tectonic Use and Effect of 3D Printing in Construction Scale. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5392
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2020. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Öznem Şahali. en_US
dc.description.abstract Nowadays, robotic technology and 3D (three dimensional) printing technology are contributing to several manufacturing industries. In the building construction, the 3D printing technique is an alternative construction method that getting attention from construction companies and developers. There is a great transformation in the way structural systems and materials are used due to the development of this century new design and production possibilities; specifically, in the production process in which robots are used. As a matter of fact, 3D printing technology has numerous advantages to people, architects, engineers, and governments trying to develop their countries. Due to its promising results, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) has considered the 3D printing technology to be used on Mars. This thesis deals with the tectonics use and effect of 3D printing technology in the architecture and construction sector. The aim of this study is to develop the relationship between robotic productions and architecture, which became noticed recently and more obvious with the emerging of 3D printer technologies. In this context, one of the objectives of this thesis is reconsidering the architecture vision and investigates the way tectonic formation of the buildings built with a 3D printer. To answer the question of where architectural tectonics developed along with design and production examples, it is gained importance to investigate the conceptual meaning of 3D production and tectonics through examples representing the 21st century architectural language. In this context, three 3D concrete printed building selected. Both they are located in the “Gulf Region” of Middle East. The selected examples are analyzed from tectonic point of view considering different theorist’s theories (like artistic value of structure, montage, art of joints, and stereotomics). In addition, the effects of 3DCP technology, which seems to increase the time, cost and sustainability of building construction, have been evaluated in this context. This way of construction gives flexibility and freedom to the architectural design and engineers to build our future environment. Keywords: additive manufacturing, 3D printing, tectonics, 3D concrete printing. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde robot teknolojisi ve 3D (üç boyutlu) yazıcı teknolojisi birçok imalat endüstrisine katkıda bulunmaktadır. Bina yapımında, 3D baskı tekniği, inşaat şirketlerinden ve geliştiricilerden dikkat çeken alternatif bir inşaat yöntemidir. Bu yüzyılın yeni tasarım ve üretim olanaklarının gelişmesi nedeniyle; özellikle, robotların kullanıldığı üretim sürecinde, yapısal sistemlerin ve malzemelerin kullanım biçiminde büyük bir dönüşüm var. Nitekim, 3D baskı teknolojisinin ülkelerini geliştirmeye çalışan insanlar, mimarlar, mühendisler ve hükümetler için sayısız avantajları vardır. Bu gelecek vaat eden sonuçları nedeniyle, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 3D baskı teknolojisinin Mars'ta kullanılmasını düşünmüştür. Bu tez, mimarlık ve inşaat sektöründe 3D baskı teknolojisinin tektonik kullanımı ve mimari etkisi ile ilgilidir. Bu çalışmanın amacı, 3D yazıcı teknolojilerinin son zamanlarda daha açık bir şekilde ortaya çıkmasıyla, robotik üretimler ve mimarlık arasındaki ilişkiyi geliştirmektir. Bu bağlamda, mimari görüşün yeniden gözden geçirilmesi ve 3 boyutlu yazıcı ile inşaa edilen binaların tektonik oluşumunun araştırılması bu tezin amaçlarından biridir. Tasarım ve üretim örnekleri ile birlikte mimari tektoniğin nerede geliştiği sorusunu cevaplamak için , 21. yüzyıl mimari dilini temsil eden örnekler üzerinden, 3 boyutlu üretim ve tektoniğin kavramsal anlamını araştırmak önem kazanmıştur. Bu kapsamda, üç adet 3D yazıcı ile inşaa edilmiş beton yapı seçildi. Hepside Orta Doğu'nun “Körfez Bölgesi” nde bulunmaktadır. Seçilen örnekler, farklı teoristlerin teorileri (sanatsal değer, montaj, birleşim sanatı ve streotomik gibi) dikkate alınarak tektonik bakış açısından analiz edilir. Ek olarak, bina inşaatının zamanını, maliyetini ve sürdürülebilirliğini artırdığı görülen 3DCP teknolojisinin etkileride bu bağlamda değerlendirilmiştir. Bu inşaat şekli, mimari tasarım ve mühendislere gelecekteki çevremizi inşa etmeleri için esneklik ve özgürlük sağlar. Anahtar Kelimeler: katkı üretimi, 3D baskılı yapı, tektonik, 3D beton baskı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architectural drawing en_US
dc.subject Additive manufacturing en_US
dc.subject 3D printing en_US
dc.subject tectonics en_US
dc.subject 3D concrete printing en_US
dc.title The Tectonic Use and Effect of 3D Printing in Construction Scale en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record