The Role and Impact of Social Networking Sites on Family Relationships across Different Ethnicities

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Zeeshan, Sonia
dc.date.accessioned 2022-04-22T08:29:04Z
dc.date.available 2022-04-22T08:29:04Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06
dc.identifier.citation Zeeshan, Sonia. (2018). The Role and Impact of Social Networking Sites on Family Relationships across Different Ethnicities. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5393
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2018. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Recently, many researchers have explored the positive and negative effects of Facebook (FB) usage by considering various factors and analysing various dimensions, however, few studies have explored the impact of social media usage i.e. Social Networking Sites (SNS) and Social Networking Apps (SNA) on Family relations. Therefore, there is a requirement to analyse the association between SNS/SNA and family relations. This study aims to explore the role and impact of social methods like Facebook (FB), WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, Viber, Telegram etc. on family relations across different ethnicities. In this study we have identified and reconnoitred the recent developments in the research. A quantitative methodology is employed to analyse the case study of EMU and Doğa college students and their families for this research. Through Non Proportional Stratified Random Sampling population sample is chosen comprising of 75 respondents each from 4 major ethnic groups. 300 Questionnaires are distributed to participants ranging from an age group of 13 years to more than 50 years old. An objective analysis of data revealed that respondents like their family members to be connected through social media but they do not like an invasion of their personal privacy therefore they use different privacy setting while connecting with family. Across all ethnicities, impact of social media on family relations is considered helpful to strengthen family relations in todays‟ world. Keywords: Family Relationships, different ethnicities, Social Media, Social Networking Sites. Facebook en_US
dc.description.abstract ÖZ: Son zamanlarda, birçok araştırmacı Facebook kullanımının olumlu ve olumsuz etkilerini çeşitli faktörleri de göz önünde bulundurarak incelemişler ve analiz etmişlerdir. Buna karşın, Sosyal Ağ Sitelerini ve Sosyal Ağ aplikasyonlarında aile ilişkilerini etkisini inceleyen çok az çalışma yapılmıştır. Bu sebeple, Sosyal Medya Sitelerinin ve Sosyal Medya aplikasyonlarının aile ilişkileri üstüne etkilerini araştırmak bir zorunluluk halini almıştır. Bu çalışma, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, LinkedIn, Viber, Telegram vb. gibi aplikasyonların, farklı etnik kültürde olan ailelerin ilişkilerine olan rolünü ve etkilerini incelemeyi hedefler. Bu çalışma için, son zamanlardaki araştırmalar incelenmiştir. İncelemenin sonunda bu araştırmayı Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Doğa Kolejinde okuyan öğrenciler ve aileleriyle, nicel araştırma metoduyla yapılması uygun görülmüştür. Tabakasız ve tesadüfi örnekleme kullanılarak, 75‟erli gruplardan oluşan 4 farklı etnik kökenli aileden bilgi toplanılmıştır. 15 ile 50 yaş arası toplam 300 kişiye anket dağıtımı yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, her aile bireyinin sosyal medya ile bağlantısı olduğu, ancak, kişisel bilgilerinin aile bireyleri haricinde birinin kullanmasından hoşlanmadıkları, bu yüzden aile bireyleriyle olan iletişimlerinde birbirine olan güvenlik ayarlarını değiştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bütün etnik gruplar arasında, sosyal medyanın aile ilişkileri üzerindeki etkisi, şimdiki dünyamızda aile ilişkilerini güçlendirdiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: aile ilişkileri, farklı etnik kökenler, sosyal medya, sosyal ağ siteleri, Facebook. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Media--Social Networking Sites--Family Relationship--Cyprus, North en_US
dc.subject Online social networks--Effects on--Families en_US
dc.subject Family Relationships en_US
dc.subject different ethnicities en_US
dc.subject Social Media en_US
dc.subject Social Networking Sites en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.title The Role and Impact of Social Networking Sites on Family Relationships across Different Ethnicities en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record