Promoting Employees’ Environmental Behavior in the Workplace: Evidence from the Lodging Industry

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Alipour, Habib
dc.contributor.author Rezapouraghdam, Hamed
dc.date.accessioned 2022-04-25T05:56:46Z
dc.date.available 2022-04-25T05:56:46Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-09
dc.identifier.citation Rezapouraghdam, Hamed. (2018). Promoting Employees’ Environmental Behavior in the Workplace: Evidence from the Lodging Industry. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5406
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2018. Co-Supervisor: Prof. Dr. Hüseyin Araslı, Supervisor: Prof. Dr. Habib Alipour. en_US
dc.description.abstract Pro-environment behaviors in organizations are one of the subjects that have not received enough attention. According to this, and with regard to value framework of workplace spirituality, combining the organization citizenship and connectedness theories, the present study aims to propose a theoretical model to evaluate the impact of spirituality at workplace on the environmental friendly behaviors of hotel employees in 5 star hotels located in Northern Cyprus. A quantitative research approach was followed and the empirical measurements of the collected data from 380 employees supported the model, and results proved that workplace spirituality is effectively connected with employees’ pro-environmental behaviors. Moreover, connectedness to nature was confirmed that have an indirect effect in the link between workplace spirituality and such behaviors, while the environmental awareness had a moderator role. The results confirmed that being satisfy spiritually at work and their spirituality experiences, together with their sense of nature connectedness, provides a situation to increase their tend to show citizenship behaviors to protect the environment. In other words since the spirituality impacts the sustainability of workforce activities, it is practical if managers improve such climate in their organization and among workforces. The implications of the research as well as managerial implications were discussed finally. Keywords: Pro-environmental behavior, tourism and hospitality, workplace spirituality, environmental awareness, North Cyprus en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kurumlardaki çevre dostu davranışlar, yeterince önem verilmeyen konulardan biridir. Buna göre, işyerinde ki maneviyat ile ilgili olarak, örgütsel vatandaşlık ve bağlılık kuramlarını birleştiren bu çalışma, WPS'in, Turizm endüstrisi ve otel çalışanlarının çevreye yönelik organizasyonel davranışlarının örgütsel araştırmalarda ve ihmal edilmiş yeni bir araştırma alanında etkisini değerlendiren bir teorik model önermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, doğaya bağlılık aracı rolü üstlenirken- Çevresel aktiviteler için güçlü bir bakış açısı ve etkileyici bir öngörücü olarak - uygulanmış. Diğer yandan, çevre bilinci ise moderatör olarak belirlenmiştir. Ampirik ölçümler modeli desteklemiş ve sonuçlar WPS'nin işgücünün OCBE ile etkin bir şekilde bağlantılı olduğuna ve CNS'nin WPS ve OCBE arasında ise dolaylı bir etkiye sahip olduğunu, EA'nın da takviye olarak çalıştığını kanıtlamıştır. Son olarak, araştırmanın sonuçlarının yanı sıra yönetimsel çıkarımlar tartışıldı. Anahtar Kelimeler: Çevresel davranışlar, turizm ve konaklama, işyeri maneviyatı, çevre bilinci, Kuzey Kibris en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Employee Motivation--Tourism en_US
dc.subject Pro-environmental behavior en_US
dc.subject tourism and hospitality en_US
dc.subject workplace spirituality en_US
dc.subject environmental awareness en_US
dc.subject North Cyprus en_US
dc.title Promoting Employees’ Environmental Behavior in the Workplace: Evidence from the Lodging Industry en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record