An Evaluation of Financial Feasibility of an All-inclusive Hotel Investment in Small Island Developing States: The Case of Trinidad and Tobago

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jenkins, Glen Paul
dc.contributor.author Esmaili, Reyhaneh
dc.date.accessioned 2022-04-25T06:10:20Z
dc.date.available 2022-04-25T06:10:20Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-09
dc.identifier.citation Esmaili, Reyhaneh. (2020). An Evaluation of Financial Feasibility of an All-inclusive Hotel Investment in Small Island Developing States: The Case of Trinidad and Tobago. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5410
dc.description Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Prof. Dr. Glen Paul Jenkins. en_US
dc.description.abstract The current study presents a financial model to demonstrate all-inclusive hotel investment appraisal and sensitivity analysis. This thesis intends to study on a hotel investment in the Small Island Development States, Trinidad & Tobago. The financial viability of all-inclusive hotel is investigated by Cost Benefit Analysis (CBA) and Sensitivity Analysis has been done to address risky variables in this case study. Consequently, based on calculated Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR) -as most trustable evaluation criterion- the result established to assist investors and bankers to be well informed about the expected returns on equity with possible risk. Admittedly, the unprecedented situation caused by COVID-19 pandemic, leads this thesis to reassess the investment through two other scenarios, aiming to revise the analysis according to the latest projections of the tourism industry future while considering the new norm due to COVID-19 pandemic. Accordingly, with consideration of COVID-19 pandemic, the results reveal that the viability of the project is best attainable by scenario two. If the project deferred by two years it would become profitable and sustainable investment according to the positive study outcomes. Result of sensitivity analysis also identifies that the occupancy rate and price per night are variables with the highest effect on projects outcomes and hence should be closely monitored. Keywords: Hotel Investment, Feasibility Study, Financial Analysis, Sensitivity Analysis, Hotel Risk Factor, COVID-19 en_US
dc.description.abstract ÖZ: Mevcut çalışma, her şey dahil otel yatırım değerlendirmesi ve duyarlılık analizini göstermek için bir finansal model sunmaktadır. Bu tez, Küçük Ada Geliştirme Eyaletleri, Trinidad ve Tobago'da bir otel yatırımı üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır. Her şey dahil otelin finansal uygulanabilirliği Maliyet Fayda Analizi (CBA) ile araştırılmış ve bu vaka çalışmasında riskli değişkenleri ele almak için Duyarlılık Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, hesaplanan Net Bugünkü Değer (NPV) ve İç Getiri Oranı (IRR)- en güvenilir değerlendirme kriteri olarak- temel alınarak, sonuç yatırımcıların ve bankacıların hisse senetlerinden beklenen getirilerin ve potansiyel risklerinin farkında olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kuşkusuz, COVID- 19 salgınının neden olduğu benzeri görülmemiş durum, bu tezi, COVID-19 salgını nedeniyle yeni normu göz önünde bulundurarak, turizm endüstrisinin geleceğinin en son projeksiyonlarına göre analizi yenilemeyi amaçlayan iki başka senaryo üzerinden yatırımı yeniden değerlendirmeye yönlendiriyor. Buna göre, COVID-19 salgını göz önüne alındığında, sonuçlar projenin uygulanabilirliğinin en iyi senaryo iki ile elde edilebileceğini ortaya koyuyor. Proje iki yıl ertelenirse, olumlu çalışma sonuçlarına göre kârlı ve sürdürülebilir bir yatırım haline gelecektir. Duyarlılık analizi sonucunda ayrıca, konaklama oranı ve gecelik fiyat, proje sonuçları üzerinde en yüksek etkiye sahip değişkenler olduğunu ve dolayısıyla yakından izlenmesi gerektiğini de tanımlar. Anahtar Kelimeler: Otel Yatırımı, Fizibilite Çalışması, Finansal Analiz, Duyarlılık Analizi, Otel Risk Faktörü, COVID-19 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Trinidad and Tobago en_US
dc.subject All-inclusive Hotels en_US
dc.subject Hospitality industry--Trinidad and Tobago en_US
dc.subject Hotel Investment en_US
dc.subject Feasibility Study en_US
dc.subject Financial Analysis en_US
dc.subject Sensitivity Analysis en_US
dc.subject Hotel Risk Factor en_US
dc.subject COVID-19 en_US
dc.title An Evaluation of Financial Feasibility of an All-inclusive Hotel Investment in Small Island Developing States: The Case of Trinidad and Tobago en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record