Social and Culture Impacts of Educational Tourism on the Local Community: Case Study of Famagusta

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yorgancı, İlkay
dc.contributor.author Ndukauba, Precious
dc.date.accessioned 2022-04-25T07:51:53Z
dc.date.available 2022-04-25T07:51:53Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08
dc.identifier.citation Ndukauba, Precious. (2020). Social and Culture Impacts of Educational Tourism on the Local Community: Case Study of Famagusta. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5417
dc.description Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Asst. Prof. Dr. İlkay Yorgancı. en_US
dc.description.abstract Background: This book is aimed at examining and analyzing the impacts of educational tourism on the local community of Famagusta North Cyprus both positive and negative through cultural and social interactions between the host community of Famagusta and International students. Educational tourism is a means to empower educational communities, host communities, local entrepreneurs, and to enhance economic prosperity. Method: Using qualitative analysis of interviews with residents and the international students. Interviews were carried out in April, 2020. For this study, Older Cypriot community members aged between 25-50 were purposely selected to clearly portray disparities by those who have more direct contacts with international students. Qualitative methodology was chosen as the method of this research in order to provide reliable and meaningful knowledge on the area of research. Data were collected from 12 host community members and 27 international students of Famagusta, North Cyprus. Results: Findings revealed the existence of a lacking interaction between local and international students on social and cultural effects (both positive and negative) of educational tourism. Conclusion: As a result, this study unfolds certain barriers like language barriers and as an educational community hosting student from many countries around the world, there seems to be a hinderance with interaction with international students and also certain factors that motivates the social and cultural interactions and impacts on the local community members. The findings propose new insights into language as a barrier and social and cultural interactions of educational tourism. The results of this study present practical information on sustainable educational programs for both the Ministry of Higher Education and the Ministry of Tourism. Results also showcased how important educational tourism is for the city of Famagusta, Cyprus. The implications of this study provide new insights into future researches by highlighting this current challenge. Keywords: Educational Tourism, Host-Guest Interaction Social Interaction, Cultural Interaction. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Amaç: Bu kitabın amacı eğitim turizminin Mağusa Kuzey Kıbrıs'ın yerel toplumu üzerindeki etkilerini ev sahibi Mağusa topluluğu ile Uluslararası öğrenciler arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimler yoluyla incelemek ve analiz etmektir. Eğitim turizmi, eğitim topluluklarını, ev sahibi toplulukları, yerel girişimcileri güçlendirmek ve ekonomik refahı arttırmak için bir araçtır. Yöntem: Yerliler ve uluslararası öğrencilerle yapılan görüşmelerin nitel analizinin kullanılması. Görüşmeler Nisan 2020'de gerçekleştirildi. Bu çalışma için, 25-50 yaşları arasındaki Eski Kıbrıslı toplum üyeleri, uluslararası öğrencilerle daha fazla doğrudan temasta bulunanların eşitsizliklerini açıkça tasvir etmek için seçildi. Araştırma alanı hakkında güvenilir ve anlamlı bilgi sağlamak amacıyla bu araştırmanın yöntemi olarak nitel metodoloji seçilmiştir. Veriler Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa'daki 7 ev sahibi topluluk üyesinden toplanmıştır. Bulgular: Bulgular, yerel ve uluslararası öğrenciler arasında eğitim turizminin sosyal ve kültürel etkileri (hem olumlu hem de olumsuz) üzerinde eksik bir etkileşimin varlığını ortaya koymuştur. Sonuç: Bu çalışma, dil engelleri gibi bazı engelleri ortaya çıkarmaktadır ve dünyanın birçok ülkesinden öğrenciyi ağırlayan bir eğitim topluluğu olarak, uluslararası öğrencilerle etkileşimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkileşimleri motive eden bazı faktörler de gözükmektedir. ve yerel topluluk üyeleri üzerindeki etkiler. Bulgular, eğitim turizminin sosyal ve kültürel etkileşimi önünde bir engel olarak dile yeni bakış açıları öneriyor. Bu çalışmanın sonuçları hem Yüksek Öğretim Bakanlığı hem de Turizm Bakanlığı için sürdürülebilir eğitim programları hakkında pratik bilgiler sunmaktadır. Sonuçlar ayrıca Kıbrıs'ın Gazimağusa şehrinde eğitim turizminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Sakinlerin neredeyse ezici olumsuz tepkisi, Kuzey Kıbrıs'taki hedef geliştirme döngüsünün mevcut aşamasına atfedilebilir. Bu çalışmanın sonuçları, bu mevcut zorluğu vurgulayarak gelecekteki araştırmalara yeni bakış açıları sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Eğitim Turizmi, Ev Sahibi-Misafir Etkileşimi Sosyal Etkileşim, Kültürel Etkileşim. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Educational Tourism--Famagusta--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Students--Travel--Foreign study--Tourism en_US
dc.subject Tourism--Study and teaching (Higher)--Cyprus, North en_US
dc.subject Hospitality industry--Study and teaching (Higher)--Cyprus, North en_US
dc.subject Educational tourism en_US
dc.subject Economic impacts en_US
dc.subject Famagusta en_US
dc.subject Educational Tourism en_US
dc.subject Host-Guest Interaction Social Interaction en_US
dc.subject Cultural Interaction en_US
dc.title Social and Culture Impacts of Educational Tourism on the Local Community: Case Study of Famagusta en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record