5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Kavramına Yönelik Yönetici Algısının Ölçülmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kayaman, Rüçhan
dc.contributor.author Doğan, Serhat
dc.date.accessioned 2022-04-27T06:39:10Z
dc.date.available 2022-04-27T06:39:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08
dc.identifier.citation Doğan, Serhat. (2020). 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Kavramına Yönelik Yönetici Algısının Ölçülmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5448
dc.description Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezi. Tez (Yüksek Lisans)--Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2020. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Rüçhan Kayaman en_US
dc.description.abstract Increasing population, urbanization and industrialization cause important environmental problems. Green marketing is defined as the whole of environment and nature friendly marketing activities in order to meet the needs and demands of consumers. Awareness of consumers with green marketing leads businesses to be environmentally friendly. The purpose of this research is to measure the perception levels of employees who are in the management position of five-star hotel businesses in K.K.TC and towards the green marketing strategies and to emphasize the importance of the application. Within the scope of the study, 92 hotel managers working in five-star hotel businesses in K.K.T.C were reached. A questionnaire consisting of 37 questions was used as a data collection tool. The data were subjected to SPSS statistical software. As a result of the analysis; Significant relationships have been established between the green marketing knowledge levels of managers and their perception of the importance of strategies. Study; 'Products and services offered by environmentally friendly hotel businesses are also an opportunity for product differentiation', 'Hotels should cooperate with environmentalist groups for the effective promotion of their environmental images' and' Hotels; They are eager to save water and energy, reduce solid wastes, use resources properly and run programs that protect the ecosystem’. Keywords: Green Marketing, Green Hotel, Environmentalist Hotel, Executive Perception en_US
dc.description.abstract ÖZ: Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme önemli çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Yeşil pazarlama, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, çevre ve doğa dostu pazarlama etkinliklerinin bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. Yeşil pazarlama ile birlikte tüketicilerin bilinçlenmesi, işletmeleri çevre dostu olmaya yöneltmektedir. Bu araştırmanın amacı, K.K.TC’ de bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde yönetici pozisyonunda bulunan çalışanların yeşil pazarlama stratejilerine yönelik algı düzeylerini ölçmek ve uygulamanın önemini vurgulamaktır. Çalışma kapsamında K.K.T.C’ de bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 92 otel yöneticisi ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak 37 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS istatistik paket programına tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda; yöneticilerin yeşil pazarlama bilgi düzeyleri ile stratejilerin önemini algılama düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler ortaya konmuştur. Çalışmada; ‘Çevreye duyarlı otel işletmelerinin sunduğu ürün ve hizmetler aynı zamanda ürün farklılaştırma için bir fırsattır’, ‘Oteller çevreci imajlarının etkin tanıtılması için çevreci gruplarla iş birliğine gitmelidirler’ ve ‘Oteller; su ve enerji tasarrufu, katı atıkların azaltılması, kaynakların doğru kullanımı ve ekosistemi koruyan programların yürütülmesi konusunda isteklidirler’ ifadeleri yöneticiler tarafından üst düzeyde önemli bulunan stratejiler olmuştur. Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Otelcilik, Çevreci Otel, Yönetici Algısı en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Turizm en_US
dc.subject Turizm--Yeşil Pazarlama--Yeşil Otelcilik--Kıbrıs (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983-) en_US
dc.subject Yeşil Pazarlama en_US
dc.subject Yeşil Otelcilik en_US
dc.subject Çevreci Otel en_US
dc.subject Yönetici Algısı en_US
dc.subject Green Marketing en_US
dc.subject Green Hotel en_US
dc.subject Environmentalist Hotel en_US
dc.subject Executive Perception en_US
dc.title 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Kavramına Yönelik Yönetici Algısının Ölçülmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record