Perceptions of Employees on Effects of COVID-19 Pandemic in Food and Beverage Industry: A Case Study from North Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztüren, Ali (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Kılıç, Hasan (Supervisor)
dc.contributor.author Mohammadi, Saeedeh
dc.date.accessioned 2022-05-10T06:07:01Z
dc.date.available 2022-05-10T06:07:01Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-09
dc.identifier.citation Mohammadi , Saeedeh. (2020). Perceptions of Employees on Effects of COVID-19 Pandemic in Food and Beverage Industry: A Case Study from North Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5485
dc.description Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Co-Supervisor: Prof. Dr. Ali Öztüren, Supervisor: Prof. Dr. Hasan Kılıç. en_US
dc.description.abstract The spread of the Coronavirus (COVID-19) virus, which causes acute respiratory in-fections, has become widespread worldwide, raising public health concerns. Transmis-sion of the disease occurs through the animal to the human or in the food chain. In addition to the devastating effects of COVID-19, the world is directly affected by the various viruses leading to new challenges, which reduce economic growth and creates a social burden. This thesis focuses on the impacts of the Coronavirus pandemic on perceptions of em-ployees in food and beverage industry during quarantine and disease outbreaks. The data was collected using a qualitative method by interviewing with employees working at the food and beverage business in İskele, North Cyprus. The results of the study indicate that the Coronavirus pandemic and forced quarantine have hurt the social, economic, and psychological life of employees. The induced damaging effects have been much more tangible on jobs related to the tourism industry. The participants’ perceptions focus on food safety, job security, and psychological impacts under COVID-19 pandemic. Keywords: pandemic, COVID-19, food safety, job security, psychological impact, north Cyprus. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Akut solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan Koronavirüsünün (COVID-19) yayılması dünya çapında yaygınlaşarak halk sağlığı endişelerini artırmıştır. Hastalığın bulaşması hayvandan insana veya besin zincirinde gerçekleşmektedir. COVID-19'un yıkıcı etkilerine ek olarak dünyamız, ekonomik büyümeyi azaltan ve sosyal bir yük oluşturan yeni zorluklara yol açan çeşitli virüslerden doğrudan etkilenmektedir. Bu tez, koronavirüs salgınının, karantina ve hastalık salgınları sırasında yiyecek ve içecek endüstrisindeki çalışanların algıları üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Veriler, Kuzey Kıbrıs İskele'de yer alan yiyecek ve içecek işletmesindeki çalışanlarla görüşülerek nitel yöntemle toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, Koronavirüs salgını ve zorunlu karantinanın çalışanların sosyal, ekonomik ve psikolojik hayatına zarar verdiğini göstermiştir. Bu dolaylı yıkıcı etkiler, turizm endüstrisi ile ilgili işler üzerinde çok daha somut hale görülmektedir. Katılımcıların algıları, gıda güvenliği, iş güvenliği, COVID-19 salgını altındaki psikolojik etkilere odaklanmaktadır. Anahtar Kelimeler: pandemi, COVID-19, gıda güvenliği, gıda hijyeni, kişisel hijyen, psikolojik etkiler, kuzey kıbrıs. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Food and Beverage Industry--Covid 19 Pandemic Situation--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Pandemic en_US
dc.subject COVID-19 en_US
dc.subject food safety en_US
dc.subject job security en_US
dc.subject psychological impact en_US
dc.subject north Cyprus en_US
dc.title Perceptions of Employees on Effects of COVID-19 Pandemic in Food and Beverage Industry: A Case Study from North Cyprus en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record