Impact of Innovation-oriented HRM System on Perceived Coworker Support, Absorptive Capacity, Employee Satisfaction, and Performance in Nigerian Airport Industry

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztüren, Ali
dc.contributor.author Lasisi, Taiwo Temitope
dc.date.accessioned 2022-05-11T07:13:44Z
dc.date.available 2022-05-11T07:13:44Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06
dc.identifier.citation Lasisi, Taiwo Temitope. (2020). Impact of Innovation-oriented HRM System on Perceived Coworker Support, Absorptive Capacity, Employee Satisfaction, and Performance in Nigerian Airport Industry. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5506
dc.description Doctor of Philosophy in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2020. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali Öztüren. en_US
dc.description.abstract In the tourism and hospitality industry, the airport is the first and last point of tourist contact in any country. The passenger-contact employees generally give an impression about not only their organization but also the country; as such, it is imperative to understand factors that affect their satisfaction because a satisfied employee is a satisfied customer. Therefore, it is essential to investigate how the organizational domain of the industry can affect employee performance as this reflects on employee satisfaction. Using Ability‐Motivation‐Opportunity (AMO) Theory and Organizational Support Theory (OST), this dissertation the influence of innovation-oriented human resource system on employee satisfaction and performance in Nigerian international airports. Using a three time-lagged design with a one-week interval, a total number of 300 questionnaires were distributed to passenger-contact employees and their managers, and a total of 247 were used for the data analysis. Results from data analysis showed that co-worker support and absorptive capacity mediate the impact of innovation-based human resources management (HRM) on employee satisfaction and performance. Theory-based implications for managers of passenger-contact employees as well as contributions for literature were also given. A significant strength of this study is that it is among the forerunners of scholars that investigated innovation-based HRM as a continuum rather than different aspects of broader management issues. Keywords: Innovation-based HRM; employee performance; employee satisfaction; absorptive capacity; Nigeria. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Turizm ve konaklama endüstrisinde havaalanı, her ülkede ilk ve son turist temas noktasıdır. Yolcu-temaslı çalışanlar genellikle sadece çalıştıkları örgütleri değil, ülkeleri hakkında da izlenim verirler. Memnun çalışan memnun müşteri anlamına geleceğinden, memnuniyetlerini etkileyen faktörleri anlamak gerekmektedir. Bu nedenle, endüstrinin örgütsel alanının çalışanların memnuniyetini ve performansını nasıl etkileyebileceğini araştırmak önemlidir. Bu tezde Yetenek‐Motivasyon‐Fırsat Teorisi ve Örgütsel Destek Teorisi temel alınarak, inovasyon odaklı insan kaynakları sisteminin Nijerya uluslararası havaalanlarında çalışan memnuniyeti ve performansı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bir haftalık aralıklarla üç gecikmeli tasarım kullanılarak yolcu temaslı çalışanlara ve yöneticilerine toplam 300 anket dağıtılmış ve veri analizi için toplam 247 anket kullanılmıştır. Veri analizi sonuçları, meslektaş desteği ve özümseme kapasitesinin inovasyon temelli insan kaynakları yönetiminin (İKY) çalışan memnuniyeti ve performansı üzerindeki etkisine aracılık ettiğini göstermiştir. Yolcu temaslı çalışanların yöneticileri için teori temelli çıkarımların yanı sıra literatüre katkılar da sunulmuştur Bu çalışma, inovasyon temelli insan kaynakları yönetimini daha geniş yönetim konularının farklı yönlerinden ziyade bir süreklilik olarak inceleyen çalışmaların öncüleri arasında yer alması dolayısı ile önemli bir değer taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: İnovasyon temelli İKY; çalışan performansı; çalışan memnuniyeti; özümseme kapasitesi; Nijerya. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Tourism--Airport Industry--Work Environment--Nigeria en_US
dc.subject Employee Motivation en_US
dc.subject Job satisfaction--Employee morale--Attitude (Psychology) en_US
dc.subject Turnover of employees--Personnel Management en_US
dc.subject Work productivity--promotion of--personnel management en_US
dc.subject Innovation-based HRM en_US
dc.subject employee performance en_US
dc.subject employee satisfaction en_US
dc.subject absorptive capacity en_US
dc.subject Nigeria en_US
dc.title Impact of Innovation-oriented HRM System on Perceived Coworker Support, Absorptive Capacity, Employee Satisfaction, and Performance in Nigerian Airport Industry en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record