Kıbrıs Halkının Yenilebilir Böceklere Bakış Açısının Ölçülmesi

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altun, Özlem
dc.contributor.author Demir, Habib
dc.date.accessioned 2023-04-19T05:54:58Z
dc.date.available 2023-04-19T05:54:58Z
dc.date.issued 2021-02
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.citation Demir, Habib. (2021). Kıbrıs Halkının Yenilebilir Böceklere Bakış Açısının Ölçülmesi. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5601
dc.description Gastronomi - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2021. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem Altun. en_US
dc.description.abstract Tourism has great economical value for countries such as the Cyprus. Its contributions to the annual gross domestic product share and its impact on the balance of external debts require that all actions that could be taken in order to develop the tourism sector should be carried out strategically such that we can minimize the possible food-borne problems and turn to different food sources that minimize production costs and time. Increase in the investments in the tourism sector will lead to a decrease in agricultural lands available and that would lead to an increase in the costs of meat production and the difficulty of reaching the food source due to the agricultural lands now used for tourism. Factors such as the low production costs of edible insects, their high protein ratios; creates the opinion that edible insects is an option to solve the possible food unavailability problems. This study aims to determine the perception of the Cypriot society on edible insects. A quantitative research method were used as the research methods for the study. In order to accomplish this goal, data from 450 participants living in Cyprus were collected via a survey and were analyzed using the SPSS-22 program. As a result of the analysis, it was concluded that the perception of edible insects in Cypriot society differ according to demographic factors. The results obtained from Northern Cyprus and Southern Cyprus were analyzed by group tests for clarifying the detected values. As a result of this analysis, it is concluded that the South Cyprus society members’ perceptions are mostly positive towards edible insects in comparison with the society members who live in Northern Cyprus. Keywords: Cyprus, Gastronomy, Gastronomic Tourism, Edible İnsects en_US
dc.description.abstract ÖZ: Günümüzde turiz, Kıbrıs ve diğer tüm ülkeler için ekonomik açıdan çok önemli bir yapıya sahiptir. Gayri Safi Yıllık Hasıla içerisindeki yeri ve dış borçlar dengesi üzerindeki etkileri, turizm sektörünün gelişim göstermesi amacıyla yapılabilecek tüm eylemlerin sistemli bir biçimde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda dünya nüfusunda meydana gelen artışlar nedeniyle oluşması muhtemel gıda kaynaklı sorunları en aza indiren, üretim maliyetlerini ve süresini minimize edecek farklı gıda kaynaklarına yönelmek zorunluluk olma ihtimalini taşımaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir ada ülkesi olması ve turizm alanında meydana gelen yatırımların artması, tarım alanlarının azalmasına sebep olacaktır. Bu durumun oluşturabileceği risklerin başında protein kaynağı olan et üretiminin maliyetlerinin artışı ve bu duruma bağlı ada nüfusu ile turist ziyaretlerinde meydana gelen artışların gıda kaynağına ulaşma zorluğudur. Yenilebilir böceklerin üretim maliyetlerinin az olması, her porsiyon için ihtiva ettikleri protein oranının mevcut protein kaynaklarından yüksek olması, çevreye verdikleri zararın azami düzeyde olması, üretim alanlarının küçük yapılardan ibaret olması gibi etkenler olası bir gıda sorununda, yenilebilir böceklerin bir seçenek olduğu kanaatini yaratmaktadır. Bu Çalışmada Kıbrıs toplumunun yenilebilir böceklere karşı algılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma nicel bir araştırmadır. Bu bağlamda Kıbrıs adasının Kuzey bölümünde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumundan 232, Güney bölgesinde yaşayan Kıbrıs Cumhuriyeti toplumundan 218 olmak üzere toplam 450 katılımcıdan anket yolu ile veriler toplanmış ve SPSS-22 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs Cumhuriyeti toplumlarının yenilebilir böceklere karşı algılarının cinsiyete, eğitim düzeyine, kişilik özelliğine, göre anlamlı farklılıkları iv barındırdığı tespit edilmiş. Tespit edilen değerlerin belirginleşmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan elde edilen sonuçlar gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumun yenilebilir böceklere karşı algılarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumlara göre pozitif ağırlıklı olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Yenilebilir Böcekler en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Turizm en_US
dc.subject Böcekler--Kıbrıs Mutfağı--Kıbrıs en_US
dc.subject Kıbrıs en_US
dc.subject Gastronomi en_US
dc.subject Gastronomi Turizmi en_US
dc.subject Yenilebilir Böcekler en_US
dc.title Kıbrıs Halkının Yenilebilir Böceklere Bakış Açısının Ölçülmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record