Preference of Social Network Sites for Uncertainty Reduction among International Students

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Gambo, Sarah
dc.date.accessioned 2023-04-19T07:16:34Z
dc.date.available 2023-04-19T07:16:34Z
dc.date.issued 2020-09
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Gambo, Sarah. (2020). Preference of Social Network Sites for Uncertainty Reduction among International Students. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5608
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication And Media Studies, 2020. Supervisor: Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract International students are distant from their homes and seek for an appropriate platform which they can relate with home, North Cyprus and others. This research considers the preference of Social Networking Sites (SNS), particularly Facebook and Instagram by the international tertiary students. The various strategies employed by the students when they would like to reduce their levels of uncertainty have been also considered. 499 international students who study at the Eastern Mediterranean University participated in the study. The study made use of quantitative methodology and administered questionnaire as a means of data collection, in order to ascertain students’ preference of SNS. Findings revealed that although Facebook seems to be the most popular, Instagram seems to be significant in communicating with people in North Cyprus, and others than the use of Facebook. Also, the three uncertainty reduction strategies (URS) passive, active and interactive strategies have positive influence when SNS was used in inferential statistics to ascertain the influence when use as the mediating variable. Students are active in the selection of their media to reduce their uncertainty thus; they have positive relationship. The two theories used (Uses and Gratification and Uncertainty Reduction Theories) affirmed that youth are selective and active when selecting a medium for communication thus their suitability for the research. Keywords: Preference, Social Networking Sites (SNSs), Uncertainty Reduction Theory, International students, Eastern Mediterranean University. en_US
dc.description.abstract ÖZ:Uluslararası öğrenciler evlerinden uzakta olmalarından dolayı kendilerine evleri, Kuzey Kıbrıs ve diğerleriyle ilişki kurabilecekleri uygun bir platform aramaktadırlar. Bu araştırma uluslararasi üniversitesi öğrencilerin, Sosyal Ağ Sitelerinin, özellikle Facebook ve Instagram'ın tercihlerini dikkate almaktadır. Öğrencilerin belirsizlik seviyelerini azaltmak istediklerinde kullandıkları çeşitli stratejileri de dikkate almaktadır. Bu çalışmaya, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki eğitimgören 449 uluslararası öğrenci katılmıştır. Çalışmada nicel metodoloji kullanılmıştır ve veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyal medya tercihlerini belirlemek için anket tercih edilmiştir. Bulgular, Facebook en popüler sosyal medya platformu gibi görünse de Instagram'ın Kuzey Kıbrıs ve diğerleriyle iletişim kurmada Facebook'un kullanımından daha önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca, üç belirsizlik azaltma stratejisi, aktif, pasif ve etkileşimli stratejiler, Sosyal Ağ Sitelerinin kullanıldiğinda olumlu etkiye sahip tir. Öğrenciler belirsizliklerini azaltmak için medyalarının seçiminde aktiftirler, bu nedenle pozitif bir ilişkiye sahiptirler. Kullanılan iki teori (Kullanımlar ve Doyumlar ve Belirsizliği Azaltma Teorileri) kullanım sırasında uygulamalarını ve araştırma için nasıl kullanıldığını teyit etmiştir. Anahtar Kelimeler: Tercih, Sosyal Ağ Siteleri (SNS), Belirsizliği Azaltma Teorisi, Uluslararası öğrenciler, Doğu Akdeniz Üniversitesi. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Doğu Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Students-International Students-Social Media-Social Networking Sites-Eastern Mediterranean University-Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Education, Higher-Universities-Students-Social Media-Social Networking Sites-Facebook-Instagram en_US
dc.subject Preference en_US
dc.subject Social Networking Sites (SNSs) en_US
dc.subject Uncertainty Reduction Theory en_US
dc.subject International students en_US
dc.subject Eastern Mediterranean University en_US
dc.title Preference of Social Network Sites for Uncertainty Reduction among International Students en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication And Media en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record