Mobil Oyun İçerisinde Metalaşan Kültür; ‘PUBG Mobile’ Üzerine Bir Çalışma

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arsoy, Aysu
dc.contributor.author Akkaya, Mert
dc.date.accessioned 2023-04-26T05:44:36Z
dc.date.available 2023-04-26T05:44:36Z
dc.date.issued 2021-02
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.citation Akkaya, Mert. (2021). Mobil Oyun İçerisinde Metalaşan Kültür; ‘PUBG MOBILE’ Üzerine Bir Çalışma.Tez (Yüksek Lisans).Doğu Akdeniz Üniversitesi,Lisansüstü Eğitim,Öğretim ve Araştırma Enstitüsü,Eğitim ve Medya Çalışmaları,Gazimağusa:Kıbrıs en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5644
dc.description İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2021. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aysu Arsoy. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Oyun kavramının tarihine bakıldığında yazılı olarak bilinen insan tarihinden de geriye gittiği görülmektedir. Oyun kültürü, dijital platformlarda boy göstermeye başladığı ilk günden itibaren endüstrinin bir parçası haline gelmeye başladı. Bunun sonucu olarak ise bir kültür endüstrisi ürünü olarak önümüze çıktı. Bu araştırma, dijital bir oyun olan PUBG Mobile özelinde olacaktır. İlk olarak oyunun iç dinamikleri ve kurguladığı sistem üzerinde durularak oyun içi sistem ve oyunculara/tüketiciye sundukları incelenecektir. Aynı zamanda oyuncuların/tüketicilerin, oyun içerisindeki alışkanlıkları ve farkındalıkları üzerinden inceleme yapmaktadır. Oyuncuların neden bu oyunu oynadığı, oyuncuların oyun içerisindeki tüketim alışkanlıkları ve içeriği nasıl kullandıklarına odaklanılacaktır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmanın literatür taraması sonrasında sekiz kişiyle yapılan odak grup çalışması ve katılımcı gözlem sonucunda veriler toplanmıştır. Oyun içerisindeki oyuncu/tüketici tavırları ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak, oyun içerisindeki tüketimi ve beklentileri incelenmiştir. Oyuncuların kazanma ve tüketme odaklı oyun oynadıkları gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Oyun, Homo Ludens, PUBG Mobile, Kültür, Etkinlik. en_US
dc.description.abstract Considering the history of gaming concept, it is seen that it goes beyond the known written history of mankind. Game culture has become a part of the industry from the first day it started to appear on digital platforms. As a result, it emerged as a cultural industry product. This research will be specific to PUBG Mobile, a digital game. First of all, the internal dynamics of the game and the system it has built will be examined and the in game system and what it offers to players/consumers will be examined. At the same time, it examines the habits and awareness of the players/consumers in the game. The main focus will include why players play this game, their consumption habits and how they use content within the game. This study done with qualitative research method. After the literature review of the study, the data was collected through focus group study with eight participants and participant observation results. Based on the attitudes and habits of the players/consumers within the game, their consumption and expectations were examined. It has been observed that the players play games focused on winning and consuming. Keywords: Game, Homo Ludens, PUBG Mobile, Culture, Event. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University - Doğu Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Video Oyunları-PUBG Mobile en_US
dc.subject Oyun en_US
dc.subject Homo Ludens en_US
dc.subject PUBG Mobile en_US
dc.subject Kültür en_US
dc.subject Etkinlik en_US
dc.title Mobil Oyun İçerisinde Metalaşan Kültür; ‘PUBG Mobile’ Üzerine Bir Çalışma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültes en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record