Effects of Covid-19 on Educational Tourists’ Eating Habits and Cooking Skills

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztüren, Ali
dc.contributor.author Agwuncha, Benedict Igwebuike
dc.date.accessioned 2023-04-26T08:28:58Z
dc.date.available 2023-04-26T08:28:58Z
dc.date.issued 2021-02
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.citation Agwuncha, Benedict Igwebuike. (2021).Effects of Covid-19 on Educational Tourists’ Eating Habits and Cooking Skills . Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5653
dc.description Master of Science in Tourism Management. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Ali Öztüren. en_US
dc.description.abstract Covid-19 has not only halted people from active participation in daily activities but has also influenced the personal eating habits and cooking skills of educational tourists. These raised concerns about why, what, and how people eat irrespective of their various environmental, religious, socio-cultural, and political backgrounds. Based on these challenges, educational tourists start to adapt to changes in their eating habits and cooking skills. Currently, the results on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills are scarce. The purpose of this study is to fill the literature gap on the effects of Covid-19 on educational tourists’ eating habits and cooking skills. Eating habits and cooking skills are vital parts of healthier food choices, which help overcome various diseases. In this qualitative study, the data collected from 29 Edu-tourists studying at Eastern Mediterranean University (EMU) in North Cyprus using face-to-face interviews. Findings showed that Covid-19 had ripple effects such as; learning and improving cooking skills, hygiene consciousness, exercising, excess eating, etc., and educational tourists’ eating habits and cooking skills. One main contribution of this study is the knowledge expansion on eating habits and cooking skills. Future studies were discussed. Keywords: Covid-19; cooking skills; eating habits; educational tourists, Northern Cyprus. en_US
dc.description.abstract ÖZ:Covid-19, insanları günlük aktivitelere aktif olarak katılmaktan alıkoymakla kalmadı, aynı zamanda eğitim amacıyla seyahat eden turistlerin kişisel yeme alışkanlıklarını ve pişirme becerilerini de etkiledi. Bu sorunlar çevresel, dini, sosyo-kültürel ve politik geçmişlerine bakılmaksızın insanların neden, ne ve nasıl yediklerine ilişkin endişeleri artırdı. Bu zorluklara dayanarak, eğitim turistler yeme alışkanlıkları ve pişirme becerilerindeki değişikliklere uyum sağlamaya başladı. Halihazırda, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar azdır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19'un eğitim turistlerinin yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerindeki etkilerine ilişkin literatür boşluğunu doldurmaktır. Yeme alışkanlıkları ve pişirme becerileri, çeşitli hastalıkların üstesinden gelmeye yardımcı olan daha sağlıklı yiyecek seçimleri için hayati faktörlerdir. Bu nitel çalışmada, Kuzey Kıbrıs Gazimağusa'da eğitimlerini sürdüren 29 turistten yüz yüze görüşmelerle veri toplanmıştır. Bulgular, Covid-19'un turistlerin öğrenme çalışmaları, yemek pişirme becerileri, hijyen bilinci, egzersiz davranışı, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerileri üzerinde çeşitli etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın temel katkılarından biri, yeme alışkanlıkları ve yemek pişirme becerilerindeki bilginin genişletilmesidir. Tezin sonunda, öneriler ve gelecekteki çalışmalar için öneriler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kovid19, Pişirme becerileri, Beslenme alışkanlıkları, Eğitim turizmi, Kuzey kıbrıs. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Tourism-Educational Tourism-COVID 19 Pandemic-Famagusta-Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Foreign Study-International education-Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Students-Travel-Foreign study-Tourism-Impacts of-Covid 19 Pandemic en_US
dc.subject COVID-19-Economic aspects en_US
dc.subject COVID-19 Pandemic, 2020- en_US
dc.subject Students-Travel-Edu-Tourism-Edu-Tourists en_US
dc.subject Tourism-Study and teaching (Higher)-Cyprus, North en_US
dc.subject Tourism-Education (Higher) Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Covid-19 en_US
dc.subject cooking skills en_US
dc.subject eating habits en_US
dc.subject educational tourists en_US
dc.subject Northern Cyprus en_US
dc.subject Edu-Tourism en_US
dc.subject EduTourism en_US
dc.subject Educational Tourism en_US
dc.title Effects of Covid-19 on Educational Tourists’ Eating Habits and Cooking Skills en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record