Moleküler Gastronomi ve Kıbrıs Gastronomisinde Kullanılabilirliğine Yönelik Araştırma

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altun, Özlem
dc.contributor.author Kumaş, Hatice
dc.date.accessioned 2023-08-14T07:56:01Z
dc.date.available 2023-08-14T07:56:01Z
dc.date.issued 2021-08
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.citation Kumaş, Hatice. (2021). Moleküler Gastronomi ve Kıbrıs Gastronomisinde Kullanılabilirliğine Yönelik Araştırma. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Faculty of Tourism, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5713
dc.description Gastronomi - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 2021. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem Altun. en_US
dc.description.abstract ÖZ:Küreselleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte yiyecek içecek sektöründe gelişmeler yaşanmıştır. Gastronomi alanında birçok gelişme yaşanmış ve trendler oluşmuştur. Moleküler gastronomi bu trendlere örnek olarak verilebilir. Moleküler gastronomi ilk çıktığı zamanlar yazılı ve görsel medyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Bu çalışma da moleküler gastronomi ve Kıbrıs gastronomisinde kullanılabilirliğine yönelik yapılan bir araştırmadır. Kuzey Kıbrıs’ta yapılan bu araştırmaya 15 akademisyen şef katılmıştır. Katılımcılara önceden hazırlanmış olan 6 adet soru soru sorulmuştur. Araştırma kapsamında kullanılacak olan veriler nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler analiz edilerek araştırmanın bulgular kısmı oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinin doğruluğunu ve güvenilirliğini yansıtmak için betimsel analiz yöntemine sık sık yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler neticesinde moleküler gastronomi uygulamalarının Kıbrıs gastronomisine ait olan yemekler ve ürünlerin üzerinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Moleküler Gastronomi, Gastronomi, Kıbrıs, Kıbrıs Gastronomisi, Bilim, Michelin Yıldızı. en_US
dc.description.abstract With the rapid development of globalization and technology, there have been developments in the food and beverage sector. There have been many development and trends in the field of gastronomy. Molecular gastronomy can be given as an example of these trends. Molecular gastronomy has become the focus of attention of the written and visual media when it first appeared. This study is research on molecular gastronomy and its usability in Cyprus gastronomy. This study is research on molecular gastronomy and its usability in Cyprus gastronomy. In this research participated 15 academicians chef working at universities in Northern Cyprus. Six semi-structured questions were asked to the participants. The data to be used within the scope of the research, the interview technique, which is one of the Qualitative research methods, was formed by analyzing the obtained data. The descriptive analysis method is frequently used to reflect the accuracy and reliability of the analysis of the data obtained from the research. İt was concluded that molecular gastronomy applications can be used on food and products to Cyprus gastronomy. Keywords: Molecular Gastronomy, Gastronomy, Northern Cyprus, Northern Cyprus Gastronomy, Michelin Star. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Lezzet-Yiyecekler-Moleküler Gastronomi-Kıbrıs, Kuzey en_US
dc.subject Yiyecek ve içecek zevkleri-Kıbrıs,Kuzey en_US
dc.subject Moleküler Gastronomi en_US
dc.subject Gastronomi, Kıbrıs en_US
dc.subject Kıbrıs Gastronomisi en_US
dc.subject Bilim en_US
dc.subject Michelin Yıldızı en_US
dc.subject Turizm en_US
dc.title Moleküler Gastronomi ve Kıbrıs Gastronomisinde Kullanılabilirliğine Yönelik Araştırma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record