The Analysis of the Effects of Virtual Museums on Museum Experience

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dağlı, Uğur Ulaş
dc.contributor.author İlhan, Erhan
dc.date.accessioned 2023-09-22T06:43:39Z
dc.date.available 2023-09-22T06:43:39Z
dc.date.issued 2021-07
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.citation İlhan, Erhan. (2021).The Analysis of the Effects of Virtual Museums on Museum Experience. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5730
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı. en_US
dc.description.abstract This thesis examines the rapidly increasing number of virtual museums and the museum experience they provide to their visitors. Virtual museums, like museums, offer a certain level of experience to their visitors. There are certain criteria for them to offer this experience. In this study, existing virtual museums have been pre evaluated and divided into two main categories as museums designed as virtual museums and museums adapted to virtual museums. The selected seven virtual museum examples were examined according to these two main categories. Each selected example was evaluated in four stages: virtual museum design, virtual environment, perception and interactivity, and the results were compared. The study was carried out through literature review, evaluation of virtual museums. This thesis consists of five chapters. The first part of the thesis gives information about the purpose of the research and how it was carried out. In the second and third chapters, a literature review was done. The definition of museums, how they developed in history and turned into virtual museums, virtual museum categories and the virtual museum experience were examined. Finally, evaluations were made on the selected virtual museums with the criteria obtained from the literature review. This thesis is aimed to assist future studies in the field of virtual museum design and experience. Keywords: Museums, Virtual Museums, Museum Experience, Digital Museum Design, Perception, Interactivity en_US
dc.description.abstract ÖZ: Tez son yıllarda sayıları hızla artan sanal müzeleri ve bu müzelerin ziyaretçilerine sağladıkları müze deneyimini incelemektedir. Sanal müzelerde, müzeler gibi ziyaretçilerine belirli bir düzeyde deneyim sunmaktadır. Bu deneyimi sunabilmeleri için ise belirli kriterler vardır. Bu çalışmada, yer alan sanal müzeler ön değerlendirmeden geçirilerek sanal müze olarak tasarlanan ve sanal müzeye adapte edilen müzeler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Seçilen yedi sanal müze örneği, bu iki ana kategoriye göre incelenmiştir. Seçilen her örnek, sanal müze tasarımı, sanal ortam, algı, ve interaktiflik olmak üzere dört aşamada değerlendirilerek, sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma, literatür taraması, sanal müzelerin kriterlere bağlı olarak değerlendirilmesi aracılığı ile yapılmıştır. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Tezin birinci bölümü, araştırmanın amacı ve nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi vermektedir. İkinci ve üçüncü bölümde literatür incelemesi yapılarak, müzelerin tanımı, tarih içerisinde nasıl gelişim gösterip sanal müzeye dönüştükleri, sanal müze kategorileri ve sanal müze deneyimin ne olduğu incelenmiştir. Son olarak, seçilen sanal müzeler üzerinde, literatür incelemesinden elde edilen kriterler ile kişisel değerlendirmeler yapılmıştır. Bu tezin sanal müze tasarımı ve deneyimi alanındaki çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Müzeler, Sanal Müzeler, Müze Deneyimi, Dijital Müze Tasarımı, Algı, İnteraktiflik en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Museum techniques--Technological innovations en_US
dc.subject Museums and the Internet en_US
dc.subject Virtual Museums--Architecture and Design en_US
dc.subject Museums en_US
dc.subject Virtual Museums en_US
dc.subject Museum Experience en_US
dc.subject Digital Museum Design en_US
dc.subject Perception en_US
dc.subject Interactivity en_US
dc.title The Analysis of the Effects of Virtual Museums on Museum Experience en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record