New vs Traditional Social Environments: Usage of Social Networks by Digital Natives for Interpersonal Communication

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gökaşan, Tutku Akter (Co-Supervisor)
dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe (Supervisor)
dc.contributor.author Kahraman, Ece
dc.date.accessioned 2023-09-22T06:58:13Z
dc.date.available 2023-09-22T06:58:13Z
dc.date.issued 2020-08
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Kahraman, Ece. (2020). New vs Traditional Social Environments: Usage of Social Networks by Digital Natives for Interpersonal Communication. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5731
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication and Media Studies, 2020. Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tutku Akter Gökaşan, Supervisor: Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Social Network Sites (SNS), particularly Facebook, have become extremely popular among digital natives, especially university-level students. Moreover, they sometimes may see the SNS as the new communication platform for interpersonal communication. Interpersonal communication skill levels both in the social and e social environment of digital natives are measured in order to figure out whether there is any statistically significant difference between two environments in terms of sending clear messages, listening, giving and getting feedback, and handling emotional interactions. Based on the Social Information Processing and Uses and Gratifications Theories, this study explores attitudes of English speaking tertiary students who study at the Faculty of Communication and Media Studies at the Eastern Mediterranean University in North Cyprus in 2018. Interpersonal Communication Skills Inventory has been used to find out the IPCS scores of students in order to have an idea about the IPCS profiles of the students both in “social” and “e-social” environments. This study also aims to explore whether there is a difference between the four dimensions (sending clear messages, listening, giving and getting feedback, and handling emotional interactions) of interpersonal communication skills (IPCS) on social and e-social environments. The results of this study indicate that tertiary students need to improve their IPCS in both environments. Also, there is merely statistically significant difference between sending clear messages section on social and e-social environments. Keywords: Social Information Processing Theory, Uses and Gratifications Theory, Social Network Sites, Facebook, Interpersonal Communication Skills en_US
dc.description.abstract ÖZ: Sosyal Ağ Siteleri, özellikle Facebook dijital yerliler arasında, özellikle üniversite düzeyindeki öğrenciler arasında son derece popüler hale geldi. Dahası, bazen sosyal ağ sitelerini üniversite öğrencileri kişilerarası iletişim için yeni bir iletişim platformu olarak görebilirler. Açık mesaj gönderme, dinleme, geribildirim verme ve geribildirim alma açısından iki ortam arasında üniversite öğrencileri için istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak açısından hem sosyal hem de e sosyal ortamlarındaki kişilerarası iletişim becerileri seviyeleri ölçüldü. Bu çalışmada, Sosyal Bilgiyi İşleme ile Kullanımlar ve Doyumlar Kuramları temel alınarak, Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversite’si İletişim ve Medya Çalışmaları Fakültesi'nde öğrenim gören İngilizce konuşan yüksek öğrenim öğrencilerinin tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Kişilerarası İletişim Becerileri Envanteri, hem “sosyal” hem de “e-sosyal” ortamlarda öğrencilerin kişilerarasi iletişim profilleri hakkında fikir sahibi olmak için öğrencilerin kişilerarası iletişim puanlarını bulmak için kullanılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda kişilerarası iletişim becerilerinin sosyal ve e-sosyal ortamlarda dört boyutu (net mesajlar gönderme, dinleme, geri bildirim alma ve verme duygusal etkileşimleri yönetme) arasında bir fark olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları, yükseköğretim öğrencilerinin her iki ortamda da kişilerarası iletişim becerilerini geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, sosyal ve e-sosyal ortamlarda net mesajlar gönderme bölümü arasında sadece anlamlı fark bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiyi İşleme Kuramı, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, Sosyal Ağ Siteleri, Facebook, Kişilerarası İletişim Becerileri en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Social Media--Social Networking Sites--Interpersonal Communication--Eastern Mediterranean University--Cyprus (Turkish Republic of Northern Cyprus, 1983-) en_US
dc.subject Education, Higher--Universities--Students--Social Media--Social Networking Sites--Facebook--Instagram en_US
dc.subject Online social networks--Communication--Students en_US
dc.subject Social Information Processing Theory en_US
dc.subject Uses and Gratifications Theory en_US
dc.subject Social Network Sites en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.subject Interpersonal Communication Skills en_US
dc.title New vs Traditional Social Environments: Usage of Social Networks by Digital Natives for Interpersonal Communication en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record