Overt vs. Covert Messages and Uses of Conflict Resolution Strategies in a TV Serial: Çocuklar Duymasın

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özad, Bahire Efe
dc.contributor.author Tören, Özlem
dc.date.accessioned 2023-09-22T08:53:06Z
dc.date.available 2023-09-22T08:53:06Z
dc.date.issued 2019-07
dc.date.submitted 2019
dc.identifier.citation Tören, Özlem. (2019). Overt vs. Covert Messages and Uses of Conflict Resolution Strategies in a TV Serial: Çocuklar Duymasın. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5733
dc.description Doctor of Philosophy in Communication and Media Studies. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (Ph.D.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication and Media Studies, 2019. Supervisor: Prof. Dr. Bahire Efe Özad. en_US
dc.description.abstract Çocuklar Duymasın (Do Not Let Children Hear) is a long-standing soap opera in Turkey which uses overt/direct and covert/indirect messages within its episodes. Specifically, it uses conflict resolution strategies in the covert/indirect messages and, considering the importance of these kinds of messaging in TV serials, this study, through indepth interview with the scenarist and producer, Birol Güven, aims to explore the subject matter. This study also aims to examine the overt and covert messages, characters, topics and characters’ gender with the confines of Law No. 6112 and a Protocol enacted by the Turkish government for media services. Lastly, the study also demonstrates the use of conflict resolution strategies in the covert/indirect messages. The study adopts content analysis and critical discourse analysis in analyzing 20 episodes of Çocuklar Duymasın televised in 2010 on ATV, and in 2013 on Fox TV. Furthermore, the study depends on the Development Media Theory and Feminist Theory. The results obtained from content analysis confirm that characters state more overt/direct messages than covert/indirect messages in Çocuklar Duymasın due to the influence of the Law No. 6112 and the Protocol. The study also reveals that there are uses of conflict resolution strategies in the covert/indirect messages as discovered through critical discourse analysis. Conclusions drawn from this study reveals that Çocuklar Duymasın uses both overt/direct messages and conflict resolution strategies in the covert/indirect messages. Keywords: Çocuklar Duymasın, Content Analysis, Critical Discourse Analysis, Development Media Theory, Feminist Theory. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Çocuklar Duymasın, Türkiye’de yıllardır senaryosunda açık ve kapalı mesajları barındıran bir Televizyon dizisidir. Özellikle, dizi bölümlerinde açık/direk ve kapalı/indirek mesajlarda çatışma çözme stratejilerini kullandığından, çalışma yapımcı ve senarist Birol Güven ile Çocuklar Duymasın hakkında yapılan röportajı da içererek konuya açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda bu dizide yer alan açık/direk ve kapalı/indiek mesajların, karakterlerin, konuların ve karakterlerin toplumsal cinsiyetlerinin Türkiye hükümeti tarafından yapılan 6112 Sayılı Kanun ve Protokole göre nasıl verildiğini de incelemektedir. Son olarak, çalışma kapalı/endirek mesajlarda yer alan çatışma çözme stratejilerinin nasıl sunulduğunu analiz etmektedir. Çalışmada Çocuklar Duymasın’ın ATV’de 2010 yılında ve Fox TV’de 2013 yılında yayınlanan 20 bölümü için içerik analizi ve eleştirel söylem analizi yapılmaktadır. Çalışma Gelişim Medya Kuramı ve Feminist Kuramına dayandırılmaktadır. İçerik analizinden elde edilen sonuçlar, Çocuklar Duymasın’da yer alan karakterlerin 6112 Sayılı Kanun ve Protokol’ün etkisinden açık mesajları kapalı mesajlardan daha fazla verdiğini göstermektedir. Çalışma, aynı zamanda eleştirel söylem analizi sonuçlarına göre karakterler arasında yer alan kapalı/endirek mesajlardaki çatışmalar için çatışma çözme stratejilerinin kullanıldığını göstermektedir. Çalışmadan çıkan sonuçlar, Çocuklar Duymasın’da açık ve kapalı mesajlardaki çatışma çözme stratejileri yer aldığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Çocuklar Duymasın, İçerik Analizi, Eleştirel Söylem Analizi, Gelişim Medya Kuramı, Feminist Kuramı. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Television--Media en_US
dc.subject Çocuklar Duymasın en_US
dc.subject Content Analysis en_US
dc.subject Critical Discourse Analysis en_US
dc.subject Development Media Theory en_US
dc.subject Feminist Theory en_US
dc.title Overt vs. Covert Messages and Uses of Conflict Resolution Strategies in a TV Serial: Çocuklar Duymasın en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication and Media Studies en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record