An Inquiry on Post Armed Conflict Conservation Actions and Interventions on Architectural Heritage

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Türker, Özlem Olgaç
dc.contributor.author Bader, Areej Abdelgader
dc.date.accessioned 2023-09-25T10:47:25Z
dc.date.available 2023-09-25T10:47:25Z
dc.date.issued 2021-09
dc.date.submitted 2021
dc.identifier.citation Bader, Areej Abdelgader. (2021). An Inquiry on Post Armed Conflict Conservation Actions and Interventions on Architectural Heritage. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Interior Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5747
dc.description Master of Science in Interior Architecture. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture, 2021. Supervisor: Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker. en_US
dc.description.abstract Culturally significant buildings enrich our lives by instilling a profound and inspiring feeling of belonging to our identity and culture. They represent our communities' rich diversity and teach us about the history that has shaped us. Architectural heritage generate nostalgic emotions and memories of a bygone period. It is irreplaceable and valuable; and as such, it must be conserved and carried on for future generations. However, this is not a simple endeavor; cultural heritage is under constant threat from a number of misfortunes, such as misuse, abandonment, natural catastrophes, conflict, and, most critically, armed conflict. Armed conflicts, apart from claiming lives, have a tremendous impact on human values, cultures, and beliefs. For years, conflicts have obliterated ethnic communities' heritage and existence, not just by pushing people to flee, but also by erasing all evidence of their history and their existence. Armed conflicts have repercussions for cultural heritage sites, whether directly through the damage they cause on built heritage leading to its demolition or devastation, or indirectly through the effects they leave behind, like building neglect or lack of conservation funding owing to economic decline caused by conflict. The conservation of conflict-damaged heritage requires a wide assortment of specialized techniques. Ideally, the process should maintain historical features and values whilst also adapting the historic architecture. Most importantly, the conservation process should be used as a tool of reconciliation and an essential component of the post-conflict recovery process. The purpose of this thesis is to examine conservation actions taken on post-conflict heritage, and make a classification of different conservation actions and interventions made in different contexts and situations. In order to learn from both positive and negative examples; the effects of post-conflict actions and interventions have been examined by analyzing five case studies of architectural heritage affected from different events of armed conflict around the world. Finally, the research concludes with recommendations and suggestions for minimizing or mitigating potential harm during future conflicts based on the theoretical background as well as the lessons learned from the analyzed cases. Keywords: Cultural Heritage, Conservation, Adaptation, Armed Conflict, Architectural Heritage, Interior Architecture, Post Conflict Conservation. en_US
dc.description.abstract ÖZ: Kültürel açıdan önemli binalar, kimliğimize ve kültürümüze, felsefik ve ilham verici bir aidiyet duygusu aşılayarak yaşamlarımızı zenginleştirir. Bu binalar, toplumumuzun çeşitliliğinin zenginliğini temsil ederler; bizi şekillendiren tarih hakkında bilgi verirler. Mimari miras, geçmiş bir döneme ait nostaljik duygular ve hatıralar üretir. Yeri doldurulamaz ve değerlidir; ve bu nedenle gelecek nesiller için korunmalı ve sürdürülmelidir. Ancak bu kolay bir çaba değildir; kültürel miras, yanlış kullanım, terk edilme, doğal afetler, çatışma ve en önemlisi silahlı çatışma gibi bir dizi talihsizliğin sürekli tehdidi altındadır. Silahlı çatışmalar, yaşamlarısona erdirmenin yanında, insani değerler, kültür ve inançlar üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir. Yıllar boyunca çatışmalar, etnik toplulukların mirasını ve varlığını, insanları kaçmaya zorlamak yanında, aynı zamanda tarihlerine ve varlıklarına dair tüm kanıtları silerek yok etmiştir. Silahlı çatışmaların, kültürel miras alanları üzerinde yapılı mirasın yıkılmasına veya tahribata yol açması gibi doğrudan; veya çatışmanın neden olduğu ekonomik gerileme ve finansman eksikliği nedeniyle koruma konusunda ihmal gibi dolaylı etkileri vardır. Çatışmalardan zarar görmüş mirasın korunması, çok çeşitli özel teknikler gerektirir. İdeal olarak süreç, tarihi mimarinin adaptasyonunda, tarihsel özellikleri ve değerleri korumalıdır. En önemlisi, koruma süreci bir uzlaşma aracı ve çatışma sonrası iyileşme sürecinin temel bir bileşeni olarak kullanılmalıdır. Bu tezin amacı, çatışma sonrası miras üzerinde gerçekleştirilen koruma eylemlerini incelemek ve farklı bağlam ve durumlarda yapılan farklı koruma eylem ve müdahalelerin bir sınıflandırmasını yapmaktır. Hem olumlu hem de olumsuz örneklerden ders çıkarmak için; çatışma sonrası koruma eylemlerinin ve müdahalelerin etkileri, dünya çapındaki farklı silahlı çatışmalardanetkilenen mimari mirasa ilişkin beş örnek analiz edilerek incelenmiştir. Son olarak, araştırma, teorik geriplana ve analiz edilen örneklerden çıkarılan derslere dayalı olarak, gelecekteki çatışmalar sırasında olası zararları en aza indirmeye veya hafifletmeye yönelik tavsiye ve önerilerle sona ermektedir. Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Koruma, Adaptasyon, Silahlı Çatışma, Mimari Miras, İç Mimarlık, Çatışma Sonrası Koruma. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Architecture--Conservation and restoration--Architectural Heritage en_US
dc.subject Historic preservation--Remodeling for other use en_US
dc.subject Cultural Heritage en_US
dc.subject Conservation en_US
dc.subject Adaptation en_US
dc.subject Armed Conflict en_US
dc.subject Architectural Heritage en_US
dc.subject Interior Architecture en_US
dc.subject Post Conflict Conservation en_US
dc.title An Inquiry on Post Armed Conflict Conservation Actions and Interventions on Architectural Heritage en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Interior Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record