The Sheikhs of Oman: A Study on the Correlation Between Tribal Hierarchy and Residences

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dinçyürek, Özgür
dc.contributor.author Alsafy, Demah Taif
dc.date.accessioned 2023-09-26T10:54:18Z
dc.date.available 2023-09-26T10:54:18Z
dc.date.issued 2020-09
dc.date.submitted 2020
dc.identifier.citation Alsafy, Demah Taif. (2020). The Sheikhs of Oman: A Study on the Correlation Between Tribal Hierarchy and Residences. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/5759
dc.description Master of Science in Architecture. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2020. Supervisor: Prof. Dr. Özgür Dinçyürek. en_US
dc.description.abstract The available literature on the traditional housing patterns in the Sultanate of Oman is limited. Research that specifically associates the social aspect of Arab tribes with architecture has not been carried out, either. Oman’s prolonged isolation from the rest of the world until recently has ensured that its tribal systems have been preserved in their natural state, allowing for an overall better quality of gathered data. This thesis aims to identify the main architectural elements of a Sheikh’s house and determine whether tribal hierarchy plays a role in the design of a tribal member’s accommodation. Working from there, it seeks to answer two questions: Is the Sheikh’s house different from the rest of the tribe? And are the differences or similarities consistent throughout the country? In this context, a Sheikh is the leader of a tribe and the house occupied by a Sheikh and his family is termed a ‘Sheikhly House’. To obtain comprehensive results, eighteen houses across the five most-populated regions in the country were picked at random and visited. These were (in descending order of population) Muscat, Al Batinah North, Ad Dakhiliyah, Dhofar and Ash Sharqiyah South. Semi-structured interviews were conducted with the owners, and architectural studies of the houses were carried out. The architectural studies included the building area, plan, section and elevation sketches, a sketch of the site plan, and the degree of ornamentation/façade treatment. The analysis demonstrated some similarities and differences between the sheikhly and non-sheikhly houses in every region, as well as similarities between the sheikhly houses across the different regions of the country. Results indicate that characteristics unique to sheikhly houses do exist, and they could potentially be used to identify if a certain house belongs to a Sheikh, despite rare exceptions. These exceptions indicate that tribal hierarchy, despite thought of as being important in the past, generally holds diminutive value in factoring how an individual now chooses to build their residence. As the Sultanate continues to grow and move towards a more contemporary society, the distinction between sheikhs and non-sheikhs as well as its reflection on their houses will cease to exist altogether. Keywords: Oman, Tribes, Sheikhs, Traditional Houses, Contemporary Houses en_US
dc.description.abstract ÖZ: Umman Sultanlığı'ndaki geleneksel konut modellerine ilişkin mevcut literatür sınırlıdır. Özellikle arap kabilelerinin yönünün mimariyle ilişkisine dair araştırma yapılmamıştır. Umman'ın yakın zamana kadar süregelen izolasyonu, kabilelerin doğal hallerini korumasını ve bu konuda daha doğru veriler elde edilmesini sağlamıştır. Bu tez, bir Şeyh'in evinin ana mimari unsurlarını belirlemeyi ve kabile hiyerarşisinin bir kabile üyesinin konaklama tasarımında bir rol oynayıp oynamadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle iki soruyu yanıtlamaya çalışır: Şeyh'in evi kabilenin geri kalanından farklı mı? Ve ülke genelinde farklılıklar veya benzerlikler tutarlı mı? Bu bağlamda, Şeyh bir kabilenin lideridir ve bir Şeyh ve ailesinin yaşadığı eve ‘Şeyh Evi’ denir. Kapsamlı sonuçlar elde etmek için, ülkenin en kalabalık beş bölgesinden on sekiz ev rastgele seçildi ve ziyaret edildi. Bunlar (nüfus sırasına göre) Muscat, Al Batinah North, Ad Dakhiliyah, Dhofar ve Ash Sharqiyah South idi. Sahipleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve evlerin mimari çalışmaları yapılmıştır. Analiz, her bölgedeki şeyhlik ve şeyhlik dışı evler arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar ile ülkenin farklı bölgelerindeki şeyh evleri arasındaki benzerlikleri gösterdi. Sonuçlar, şeyh evlerine özgü özelliklerin var olduğunu ve nadir istisnalara rağmen, belirli bir evin Şeyh'e ait olup olmadığını belirlemek için potansiyel olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Bu istisnalar, aşiret hiyerarşisinin, geçmişte önemli olduğu düşünülmesine rağmen, genellikle bir bireyin ikametgâhını nasıl inşa etmeyi seçtiğini faktörlemede küçük bir değere sahip olduğunu göstermektedir. Saltanat büyümeye ve daha çağdaş bir topluma doğru ilerlemeye devam ettikçe, şeyhler ve şeyh olmayanlar arasındaki ayrım ve onun evleri üzerindeki yansıması tamamen ortadan kalkacak. Anahtar Kelimeler: Umman, Kabileler, Şeyhler, Geleneksel Evler, Çağdaş Evler en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architecture--Oman Sultanate en_US
dc.subject Architecture, Domestic en_US
dc.subject Oman en_US
dc.subject Tribes en_US
dc.subject Sheikhs en_US
dc.subject Traditional Houses en_US
dc.subject Contemporary Houses en_US
dc.title The Sheikhs of Oman: A Study on the Correlation Between Tribal Hierarchy and Residences en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record