Representation of Women Politicians in the Turkish Media

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Öztosun, Ceyda
dc.date.accessioned 2013-08-12T10:51:00Z
dc.date.available 2013-08-12T10:51:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Oztosun, Ceyda. (2013). Representation of Women Politicians in the Turkish Media. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Communication and Media Studies, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/609
dc.description Master of Arts in Communication and Media Studies. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Communication, Dept. of Communication and Media Studies, 2012. Supervisor: Prof. Dr. Süleyman İrvan. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: The aim of the thesis is to explore representations of women politicians of the 21st century in the Turkish national newspapers. The content of this study consists of examining stereotypical thoughts and judgments about women politicians in the newspapers. Four different newspapers have been selected for the present study. These newspapers are Cumhuriyet (Republic), Hürriyet (Freedom), Sabah (Morning), and Zaman (Time). These newspapers are ideologically different from each other and they are in the top ranking of the most widely circulated newspapers in Turkey. The Fifteen women politicians from different continents of the world have been selected in order to analyze their representations in the news articles of the selected newspapers. These politicians are Angela Merkel (Germany), Cristina Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brazil), Ellen Johonson Sirleaf (Liberia), Johanna Sigurdardottir (Iceland), Helle Thorning-Schmidt (Denmark), Hillary Clinton (U.S.A), Hina Rabbani Khar (Pakistan), Julia Gillard (Australia), Mara Carfagna (Italy), Nimet Çubukçu (Turkey), Roza Otunbayeva (Kyrgyzstan), Sarah Palin (U.S.A), Segolene Royal (France) and Yulia Timoşenko (Ukraine). In general, ‘women’ and ‘women politicians’ are represented to the readers/audience in a stereotypical fashion by the mainstream media. Based on this assumption, the news on the fifteen women politicians are analyzed on the websites of the four selected newspapers. The data is available through online news archive scanning system of the newspapers. News articles about the politicians are selected according to each politician’s beginning of the office time till the end of the office time. If there is any politician who is still in the office, time limitation is identified as the end of the year 2011 (December 31, 2011). In total, 540 news articles were selected as the sample of the study. The articles are analyzed according to stereotypical words like ‘mother’ and ‘wife’ as woman figure; ‘clothing’, ‘accessories’ and ‘shoes’ as appearance; ‘sexy’, ‘attractive’, ‘beautiful’ as sexually oriented words; ‘motherhood’, ‘animal love’ and ‘cry’ as emotional appeal; ‘marital status’, ‘family’ and ‘housework’ as private life; and ‘gender’ and ‘age’ of the politicians’ are also highlighted in the news. This study used quantitative content analysis. The data were analyzed with SPSS to see how often stereotypical words are used to describe women politicians. Content analysis was applied on headlines, subtitles and contexts of the 540 news items. Moreover, pictures that accompany to the news articles were also evaluated according to the categorization (‘sexuality’, ‘motherhood’, ‘emotional’ and other) of the study. The findings of the study indicate that there are statistically significant differences on the representation of the women politicians between the newspapers. Popular newspapers, Hürriyet and Sabah have given more stereotypical coverage on the women politicians than opinion newspapers, Zaman and Cumhuriyet. Furthermore, statistical results suggest that “age” and “gender” of the politicians are frequently highlighted in the news stories. Also, pictures of women politicians include sexuality. Keywords: Woman, media, politician, stereotype, representation, politics. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu tez 21. yüzyılda kadın politikacıların Türkiye gazetelerindeki temsilini incelemeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın içeriği kadın politikacılara karşı oluşmuş basmakalıp düşüncelerin ve yargıların okuyuculara nasıl, hangi kelimelerle ve fotoğraflarla sunulduğunun incelenmesinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın araştırma kısmı için, ideolojik bakımdan birbirinden farklılık gösteren ve Türkiye’nin en çok okunan gazeteleri sıralamasında ilk sıralarda bulunan Cumhuriyet, Sabah, Hürriyet ve Zaman gazeteleri seçilmiştir. Amaç, bu gazeteler üzerinde dünyanın her bir kıtasından belirlenen on beş kadın politikacının nasıl temsil edildiğini saptamaktır. Bu kadın politikacılar şunlardır: Angela Merkel (Almanya), Cristina Kirchner (Arjantin), Dilma Rousseff (Brazilya), Ellen Johonson Sirleaf (Liberya), Johanna Sigurdardottir (İzlanda), Helle Thorning-Schmidt (Denimarka), Hillary Clinton (U.S.A), Hina Rabbani Khar (Pakistan), Julia Gillard (Avusturalya), Mara Carfagna (İtalya), Nimet Çubukçu (Türkiye), Roza Otunbayeva (Kırgızistan), Sarah Palin (U.S.A), Segolene Royal (Fransa) ve Yulia Timoşenko (Ukrayna). Genelde medyada ‘kadın’ ve ‘kadın politikacılar’ basmakalıp bir çerçevede izleyicilere ve okurlara sunulmaktadır. Bu varsayımdan yola çıkarak, yukarıda belirtilmiş dört gazetenin internet sitelerinde mevcut olan online arşiv tarama sistemi kullanılmış ve söz konusu on beş kadın politikacı hakkındaki haberler, her bir politikacının görev başlangıç süresinden itibaren görev bitiş süresine kadar, eğer politikacının görev süresi devam halindeyse süreç; 2011 yılının sonuna kadar (31.12.2011) sınırlandırılarak incelenmiştir. Gazetelerin internet sitelerinde mevcut olan arşiv tarama sistemi üzerinden belirlenen toplam 540 basmakalıp içerikli haber; kadın figürü olarak ‘anne’ ve ‘eş’; dış görünüş olarak ‘giyim’, ‘aksesuar’, ‘ayakkabı’ cinsel yaklaşımlı kelimeler; ‘seksi’, ‘çekici’ ve ‘güzel’ duygu belirten durumlar; ‘annelik’, ‘hayvan sevgisi’ ve ‘ağlamak’ özel hayat; ‘medeni hal’, ‘aile’ ve ‘ev işi’ ayrıca ‘kadın politikacı’ vurgusu ve politikacıların ‘yaş’larına vurgu gibi basmakalıp kelimelere göre sınıflandırılmış ve haberlerin başlık, alt başlık ve metni ‘içerik analizi’ metoduyla, değerlendirilmiş, sınıflandırılan bu kelimelerin, kullanım sıklığını, hangi kelimenin daha çok kullanıldığını, hangi politikacı için kelimelerin daha çok vurgulandığını, hangi gazetede hangi kadın politikacının daha çok veya daha az haber yapıldığını istatistiksel olarak belirlemek için ise SPSS İstatistik 17.0 programı kullanılarak analiz tamamlandırılmıştır. Sonuçlar, istatistiksel verilere dayanarak bu dört farklı gazetenin kadın politikacıları nasıl temsil ettiği, basmakalıp kelimelerin ne kadar sıklıkla kullanıldığı ve bu temsilin her bir politikacı üzerinde anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği konusu ile ilgili değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın bulguları, kadın politikacıların temsili konusunda gazeteler arasında anlamlı istatistiksel farklılıkların mevcut olduğunu ortaya koyuyor; popüler gazeteler olan Hürriyet ve Sabah’ın, fikir gazeteleri olan Zaman ve Cumhuriyet’e oranla kadın politikacılarla ilgili haberlerde basmakalıp ifadelere daha çok yer verdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, SPSS programı üzerinde gerçekleştirilen istatistiksel sonuçlar göstermektedir ki, haber metinlerinde öncelikle ‘kadın’ politikacı (kadının cinsiyeti politikacı kimliğinin önüne getiriliyor.) ve politikacıların ‘yaş’ları sıklıkla vurgulanmakta ve haberlerde kullanılan politikacıların fotoğrafları çoğunlukla cinsellik içermektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın, medya, politikacı, basmakalıp, temsil, politika. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Communication and Media Studies en_US
dc.subject Women in Mass Media en_US
dc.subject Women - Political Activity - Media en_US
dc.subject Representation of Woman - Politicians - Media - Turkey en_US
dc.subject Woman - Media - Politician - Stereotype - Representation - Politics en_US
dc.title Representation of Women Politicians in the Turkish Media en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record