The African Regional Human Rights System: Comparing The African Human Rights Law System And The European And Inter-American Human Rights Systems Within A Normative And Institutional Framework

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Obi, Anita Ogechi
dc.date.accessioned 2013-08-13T08:19:31Z
dc.date.available 2013-08-13T08:19:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Obi, Anita Ogechi. (2012). The African Regional Human Rights System: Comparing The African Human Rights Law System And The European And Inter-American Human Rights Systems Within A Normative And Institutional Framework. Thesis (M.A.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of International Relations, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/626
dc.description Master of Arts in International Relations. Thesis (M.A.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Business and Economics, Dept. of International Relations, 2012. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Berna Numan. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: This study is titled ‘The African regional human rights system: Comparing the African human rights law system and the European and inter-American human rights systems within a comparative and institutional framework’. It centers on a critical evaluation of the entire African, European and inter-American human rights systems, within a normative and institutional framework. The study critically reviews the vast scholarly discourses and arguments on the global issue of the regional enforcement of human rights law in Africa. Part of the study focuses on the historical antecedents of human rights on the continent and in essence, seeks explanations to the origins, scope and evolution of human rights law in Africa. This is achieved mainly by the quest to also find answers to questions such as: Was the concept of human rights recognized in Africa before the colonial era? When did Africa’s regional system emerge, and what were the factors that led to its establishment? What is the current status of international human rights law in Africa? Thus, the study provides better understanding to the philosophical and historical origins of Africa’s regional human rights system. The study then proceeds to launch a comparative analysis of the three systems being discussed in the study, highlighting the normative and institutional similarities and differences between the systems. This is done in order to facilitate a better understanding of the operationalization process of the African system in general and also to enable the writer make credible suggestions for future reforms in the system. The study concludes with recommendations and suggestions on the possible ways to reform or restructure the African human rights system. One of the major findings of the study is that, the African regional human rights system could be more effective with the appropriate reforms in the necessary areas. Keywords: Human rights; enforcement, African human rights system; African charter; European human rights system. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: 'Afrika bölgesel insan hakları sistemi: Afrika, Avrupa ve Amerika İnsan Hakları Sistemlerine Hukuksal ve Kurumsal Karşılaştırmalı Bakış' isimli bu çalışma üç farklı insan hakları sistemini eleştirel bir bakış açısıyla, kurumsal,ve normatif açılardan karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma Afrika insan haklari sisteminin yaptırım gücünü akademik söylemler ve küresel argümanlar çerçevesinde değerlendirmektedir. Bunu yaparken çalışma öncelikle Afrika kökenli insan hakları değerlerinin kaynağını, kapsamını ve nasıl evrildiğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda temel iki araştırma sorusu cevaplanmıştır. Bunlardan ilki ‘Koloni dönemin den önce Afrika’da insan haklar olgusu tanınıyor muydu?’ veikincisi de ‘Afrika bölgesel insan haklari sistemi ne zaman ortaya çıkmıştır ve bu sistemin oluşmasında ne gibi etkenler rol almıştır?’ şeklinde olmuştur. Çalışma bu soruları cevaplayarak Afrika Bölgesel İnsan Hakları sisteminin felsefi ve tarihsel kökenlerini daha iyi anlaşılmasıni sağlamaktadır. Çalışma ardından normatif ve kurumsal benzerlikleri açısından bahsi geçen üç insan hakları sistemini karşılaştırmalı şekilde incelemiştir.Burada amaç, genel olarak Afrika sisteminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak ve işletilmesine engel olan engelleri ortaya çıkarmaktır. Böylece bu çalışma ile sistemde yapılacak reformlar konusunda öneride bulunmak mümkün kılınmıştır. Çalışma sonuç bölümünde Afrika insan hakları sistemi için reform ve yeniden yapılandırma konuların da tavsiyeler ve önerilerde bulunur. AnahtarKelimeler: İnsan Hakları; Afrika insan hakları sistemi; Afrika Şartı,Avrupa İnsan Hakları Sistemi. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Political Sciences and International Relations en_US
dc.subject Human Rights - Africa en_US
dc.subject Human Rights - Enforcement - African Human Rights System - African Charter - European Human Rights System en_US
dc.title The African Regional Human Rights System: Comparing The African Human Rights Law System And The European And Inter-American Human Rights Systems Within A Normative And Institutional Framework en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record