Adaptable Housing for Low Income Groups in Northern Cyprus

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Nour, Maral Saffarian
dc.date.accessioned 2012-11-29T14:12:03Z
dc.date.available 2012-11-29T14:12:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Nour, Maral Saffarian. (2010). Adaptable Housing for Low Income Groups in Northern Cyprus. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/62
dc.description Master of Science in Architecture. Thesis (M.S.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2010. Supervisor: Assist. Prof. Dr. Nicholas Wilkinson. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: In order to clarify the research questions in respect of this issue of adaptability in residential buildings, the importance and necessity of considering adaptability issues are researched and dealt with in this study. The need for adaptability varies over time due to the differing needs and requirements of the users, thus, in order to classify and explain the main issues in terms of adaptability; only the basic and general principles are explained. The need for adaptability in residential buildings can be classified into three main categories; 1.functional, 2. socio-psychological and 3.economical. Functional requirements depend on the arrangement of the household, the number of household members. Life style of the household members, the types of activities, the age of the members and their relative activities, the type of equipment used by the household members and the way in which they use that equipment. All of these functional issues and aspects mentioned above involve specific social and psychological requirements that elevate or increase the importance the need for and the importance of developing and implementing the concept of adaptability in housing. The main objective of the study was to adapt and develop the design criteria for the residential requirements of social housing apartments in Northern Cyprus. Particular emphasis is placed on their use of space for adapting home plans to meet the principle that social housing is primarily available to people on a low income. This research develops, demonstrates and describes several solutions for making the social housing apartments more adaptable in the future by applying the principles of open building. As a conclusion, the study attempts to highlight the necessity of integrating and implementing the principles of adaptability, and considers how to facilitate motivate and encourage this concept in a discursive way, in respect of opening paths of communication and participation between residents or prospective residents and the relevant authorities. The first step in this process could be, by e.g. ensuring or implementing the effective distribution and sharing of appropriate and relevant information by the housing information services. It is also very important that technical advice is made available to the users of social housing projects. Consequently, a general change in the design planning and process of social housing in Northern Cyprus is put forward and this rests upon the design and construction of support structures and the participatory role of household members to formulate their own infill plan configurations with the benefit of available technical help and support, which should then be applied. Keywords: Social housing, Adaptability, Low income group. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Bu çalışmada; araştırma soruları da göz önünde bulundurularak konutlarda uyum, uyumun önemi ve gerekliliği ele alınmıştır. Konutlarda uyum zaman içinde, kullanıcıların değişen ihtiyaç ve gereksinimlerine göre değişir. Bu çalışmada konutlarda uyum açısından ana konuları açıklamak ve sınıflandırmak için sadece temel ve genel ilkeler ele alınmıştır. Buna göre konutlarda uyum üç ana başlıkta toplanabilir. 1- İşlevsel 2- Sosyo-psikolojik 3- Ekonomik İşlevsel donanım evin düzenlenmesine ve aile üyelerine de bağlıdır. Aile üyelerinin yaşam şartları, yapılan etkinlik türleri, üyelerin yaşları, aile üyeleri tarafından kullanılan donanım türleri ve bunların kullanılış yönleri fonksiyonel donanımın göstergesidir. Yukarıda belirtilen fonksiyonel donanım konusu, belirli sosyal ve psikolojik gereksinimleri içermekte olup konutta uyum kavramının hayata geçirilmesini ve konutta uyumun gelişmesini ve önemini açıklar. Bu çalışmanın esas hedefi, Kuzey Kıbrıs'taki apartman tipi konut projelerinde tasarım kriterlerinin gelişmesini sağlamaktır. Apartman tipi sosyal konut projelerindeki plan uyumunda özellikle vurgulanmak istenen sosyal konut projelerinin düşük gelir seviyesinden insanlara uygun olduğudur. Bunun yanında, gelecekte, apartman tipi sosyal konut projelerinde açık bina prensiplerinden yola çıkılarak daha uyumlu planların oluşması için birçok çözüm göstermeyi amaçlar. Sonuç olarak, bu çalışma konutta uyum ilkelerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğine ışık tutar. Bunun yanısıra, konuttaki uyumu konut yaşayanları ve ilgili makamlar arasında iletişime dayalı olarak nasıl yapılacağını, nasıl kolaylaştırılacağını, ve nasıl teşvik edileceğini söylemsel bir biçimde ele alır. Bu aşamadaki ilk basamak konut bilgi servislerinin etkili dağıtımını ve paylaşımını sağlamak ve uygulamaktır. Ayrıca, buna ek olarak sosyal konut tiplerinde kullanıcılara yapılacak olan teknik danışmanlık çok önemlidir. Sonuç olarak, Kuzey Kıbrıs'taki sosyal konut tasarım planlamasındaki süreci ortaya koymak ve buna dayalı olarak tasarım ve destek yapılarının inşası, hane halkının katılımcı rolü ile dolgu planı yapılandırılması mevcut destek yararı ile formüle edilir ve daha sonra uygulanılır. Anahtar Kelimeler: Sosyal konut, Adaptasyon, Düşük gelir grubuna. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Social housing - Adaptability - Low income group en_US
dc.title Adaptable Housing for Low Income Groups in Northern Cyprus en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record