Browsing 08 Faculty of Arts and Sciences by Subject "edebiyat"

EMU I-REP

Browsing 08 Faculty of Arts and Sciences by Subject "edebiyat"

Sort by: Order: Results:

  • Uçmaz, Murat (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-09)
    ÖZ : Bu tezde Türk Edebiyatı‟nda önemli bir yere sahip olan Ġpek Ongun‟un romanlarında çocuk teması incelenmiĢtir. Ġpek Ongun‟un eserleriyle ilgili daha önce 2011 yılında Trakya Üniversitesi‟nde Yüksek Lisans tezi olarak ...
  • Ünlü, Dilşah (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2015-09)
    Necati Cumalı who is known as a versatile author in Republican era of Turkey, had an important publications in Turkish such as novels, short stories, poetries, and dramas. This research aims to show that how İzmir and its ...