Browsing 08 Faculty of Arts and Sciences by Subject "tema"

EMU I-REP

Browsing 08 Faculty of Arts and Sciences by Subject "tema"

Sort by: Order: Results:

  • Şimşek, Aslıhan Merve (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-07)
    In our study, one of the authors of Turkish literature AyĢe Kulin have aimed to examine the theme of women in history. AyĢe Kulin earlier about the "1980 Sonrası Kadın Romancılarımızın (Adalet Agaoglu-Ayla Kutlu-AyĢe ...
  • Uçmaz, Murat (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2014-09)
    ÖZ : Bu tezde Türk Edebiyatı‟nda önemli bir yere sahip olan Ġpek Ongun‟un romanlarında çocuk teması incelenmiĢtir. Ġpek Ongun‟un eserleriyle ilgili daha önce 2011 yılında Trakya Üniversitesi‟nde Yüksek Lisans tezi olarak ...
  • Yalçınkaya, Servet (Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2016-02)
    Yasar Kemal's story and novel were used in thematic examination upon children. Yasar Kemal who focuses on children novels and stories were discussed, they are: Sarı Sıcak(1952), YılanıÖldürseler (1976), Al GözümSeyreyleSalih ...