Testing an Integrated Methodology for Urban Typo-morphological Analysis on Famagusta and Ludlow

EMU I-REP

Show simple item record

dc.contributor.author Cömert, Nevter Zafer
dc.date.accessioned 2013-08-14T08:31:28Z
dc.date.available 2013-08-14T08:31:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Comert, Nevter Zafer. (2013). Testing an Integrated Methodology for Urban Typo-morphological Analysis on Famagusta and Ludlow. Thesis (Ph.D.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Architecture, Famagusta: North Cyprus. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11129/656
dc.description Doctor of Philosophy in Architecture. Thesis (Ph.D.)--Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, Dept. of Architecture, 2013. Supervisor: Prof. Dr. Şebnem Hoşkara. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT: Urban morphology is a system containing many disciplines within in it and it falls within the interest of different professions such as architecture, geography, philosophy, archeology, anthropology, history and ethnography. In the scope of the thesis only architectural and geographical dimension of urban morphology will be discussed.The main aim of this study is to analyze and compare the urban morphological character of the medieval originated towns at different geographies and different cultures throughout the history up to present. In addition to this, it aims to understand why morphology of towns changed throughout the years and how it is shaped and changed within this process. Thus, origin of urban morphology based on geography at planning level and architecture at typological level will be explored. It aimed to analyse the Conzenian and Caniggian methods, which form the basis of morphological studies on medieval originated towns. It synthesized Conzen and Caniggia concepts and it intends to clarify the research design of cases. The method of analysing the cases –comparative longitudinal case study- is resulted from the theoretical bases of the thesis. In this study, comparative longitudinal case studies methodology is used for testing whether the morphological analysis approaches is applicable in different geographies. At the end it intends to present the synthesized Conzenian’s and Caniggian’s concepts on Famagusta and Ludlow in order to test whether this method would provide an opportunity to apply the integtated methodology for morphological analysis in different regions. Keywords: Urban Morphology, MRG Conzen, G.Caniggia, Morphological Analysis. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ÖZ: Kent morfolojisi, birçok disiplini içinde barındıran; mimarlık, coğrafya, felsefe, arkeoloji, antropoloji, tarih ve etnografya gibi mesleklerle kesişen bir sistemdir. Bu tezin kapsamında kent morfolojisi sadece mimari ve coğrafi boyutuyla tartışılacaktır. Bu çalışmanın ana amacı, farklı coğrafya ve kültürlerde, ortaçağ kökenli kentlerin morfolojik karakterlerini tarih içerisinde günümüze kadar karşılaştırarak analiz etmektir. Buna ek olarak, kent morfolojisinin yıllar içinde niye değiştiğini anlamak ve bu süreçte nasıl şekillendiğini ortaya koymak da çalışmanın kapsamında yer almaktadır. Böylelikle, planlama aşamasında coğrafyaya, tipoloji aşamasında da mimarlığa bağlı olarak kökeni oluşan kent morfolojisi ortaya çıkarılmaktadır. Günümüze kadar varlığını sürdüren ortaçağ kentlerinin morfolojik çalışmalarında esas olarak kullanılan Conzen ve Caniggia metodları aracılığıyla, mimari ve coğrafi açıdan farklı bölgelerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Conzen ve Caniggia kavramlarını sentezlemekte ve farklı tasarım örneklerinin araştırması aydınlatılmaktadır. Bu çalışmada, karşılaştırmalı boylamsal örneklem metodolojisi, morfolojik analiz yaklaşımlarının farklı coğrafyalara uygulanabilirliğini test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Sonunda, Conzen ve Caniggia kavramlarının sentezlenmesi sonucunda önerilmekte olan bütünleşik analiz methodu Mağusa ve Ludlow’da uygulanarak, farklı bölgelerde morfolojik analiz uygulama fırsatı verip vermediği test edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kent Morfolojisi, MRG.Conzen, G.Caniggia, Morfolojik Analiz. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Eastern Mediterranean University (EMU) en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Urban Morphology - Medieval Architecture - Famagusta (Cyprus) en_US
dc.subject Urban Morphology - Medieval Architecture - Ludlow (England) en_US
dc.subject Urban Morphology - MRG Conzen - G. Caniggia - Morphological Analysis en_US
dc.title Testing an Integrated Methodology for Urban Typo-morphological Analysis on Famagusta and Ludlow en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record